Навігація
Посилання


ДОДАТОК А

ДОДАТОК Б

Рекомендуємо Вам перевірити, чи відповідають умови акредитива умовам контракту:

 • аплікант покупцеві в контракті;
 • бенефіціар продавцеві в контракті;
 • умови платежу;
 • опис товару і базис постачання;
 • дата відвантаження і термін дії акредитива;
 • перелік документів і термін їхнього надання;
 • умови оплати комісії.

У випадку якщо перераховані в п.2 умови не виконані, рекомендуємо Вам зв’язатися зі своїм партнером щодо внесення в акредитив змін, про що інформуйте нас негайно.

Звертаємо Вашу увагу на наступні умови акредитива:

Даний акредитив підпорядковується «Уніфікованим правилам та звичаям для документарних акредитивів» редакції 1993 року, публікації МТП 500 (УПДА)

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що згідно умов акредитиву, мовами документів, які надаються, є англійська, російська та українська. Радимо Вам з’ясувати можливість випуску всіх необхідних документів цими мовами та в разі неможливості зв’язатися з вашим партнером для внесення відповідних змін до умов акредитиву.

За умовами акредитиву документи можуть бути представлені у виконуючий банк протягом строку його дії. Рекомендуємо завчасно надати документи до АППБ “Аваль” враховуючи час необхідний для відправки документів до виконуючого банку кур’єрською поштою (приблизно 10 днів). Документи, що надійдуть до виконуючого банку після закінчення терміну дії акредитиву, будуть вважатися документами з розбіжностями.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що за умовами акредитиву всі комісії окрім комісій банку „Внешторгбанк”, Москва сплачуються за Ваш рахунок.

В умовах акредитиву не вказано через яку кількість днів після отримання документів, що повністю відповідають умовам акредитиву, виконуючим банком буде зарахована виручка за даним акредитивом.

Просимоповідомитипроприйняттячинеприйняттяумовакредитива 382

Інформація для клієнта:

1.Документарний акредитив – одна з форм оплати, що становить собою зобов’язання банку, який відкрив акредитив (банк-емітент), діючи на прохання і відповідно до інструкцій клієнта (приказодавця акредитива), здійснити платіж третій особі (сторона, на чию користь був відкритий акредитив – бенефіціар) або акцептувати й оплатити перевідні векселі (трати), що виставлені бенефіціаром, або надати повноваження іншому банкові здійснити платіж за акредитивом, або дати повноваження іншому банкові негоціювати проти документів (виплатити вартість трат(и) і/або документа(ів)).

Безвідкличний акредитив не може бути відкликаний (анульований) без згоди бенефіціара.

Підтверджений акредитив – акредитив, за яким крім банку-емітента додає своє зобов’язання здійснити платіж за акредитивом третій банк або авізуючий банк .

Виконуючий банк – банк, у який бенефіціару необхідно надати для перевірки документи протягом терміну, що встановлений в акредитиві. Варто звернути увагу на те, що згідно «Уніфікованих правил та звичаїв для документарних акредитивів» редакції 1993 року, публікації МТП 500 (УПДА) виконуючий банк має максимум 7 робочих днів на перевірку документів і повідомлен

ня апліканта через його банк про згоду/незгоду здійснити автоматичну оплату суми документів за акредитивом. У випадку якщо АППБ “Аваль” не є виконуючим банком, рекомендуємо Вам надати в/з документи заздалегідь у зв’язку з тим, що пересилка документів у Виконуючий банк займає деякий час.

Назви апліканта, бенефіціара, опис товару й умови постачання в інвойсі повинні точно відповідати умовам акредитива. Документи повинні відповідати умовам акредитива, а також не суперечити один одному.

Згідно УПДА, ст.20, а також існуючій практиці роботи, необхідно надавати як оригінали документи, позначені словом “ORIGINAL”.

Надання документів у терміни, що не відповідають умовам акредитива, буде розцінюватися як розбіжність з умовами акредитива. У зв’язку з цим, якщо у Вас виникнуть побоювання відносно Вашої здатності здійснити відвантаження і надати документи у встановлений термін, рекомендуємо Вам заздалегідь повідомити про це свого партнера та попросити внести відповідні зміни до тексту акредитива. При цьому Вам слід домовитись, хто буде сплачувати комісії банків за внесення та обробку даних змін.

У випадку здійснення відвантаження пізніше останньої припустимої дати відвантаження, банк буде розцінювати це як розбіжність з умовами акредитива і запросить згоду/незгоду апліканта на оплату документів з розбіжностями, що затримає для Вас одержання виручки.

Відповідно до Тарифів АППБ «Аваль» за акредитивами, гарантіями, інкасо та послугами з міжнародного форфейтингу (Рішення Тарифного Комітету № ТК-14/1 від 08.06.2005 р.) комісії АППБ «Аваль» становлять:

авізування акредитива

(0,15мін. USD 75.00, макс. USD 1 000.00) – 75.00 USD

——————————————————————————————————

ВСЬОГО 75.00 USD

Просимо перерахувати суму комісій АППБ “Аваль” (75.00 USD) за курсом НБУ на дату оплати протягом 5 банківських днів з дати даного повідомлення із зазначенням в деталях платежу “Комісія за авізування акредитива LC034ZAPX06V, без ПДВ” на рахунок Запорізької ОД АППБ “Аваль” № , МФО , код ЄДРПОУ .

ДОДАТОК В

НА ПОГОДЖЕННЯ:

Technokilns Fioranes s.r.l.,

Via Ciroconvalluzione N/E 110, 41049 Sassuolo (MO), Italia (hereinafter called as the ‘Supplier’)

Payment guarantee No

Kyiv city “ ” December 2005

We have been informed that our customer Dnepro DK Keramika LTD, K. Marks Str. 519, Pologi, 60705 Ukraine (hereinafter called as the ‘Customer’) and you as the Supplier have entered into Contract No. 641105 dd. 09.11.2005 (hereinafter called as the ‘Contract’) for the supply of the equipment for cars prefabricated tunnel dryer, consulting, engineering, drawings design, assembly and start up warrant service (hereinafter called as the ‘Goods’).

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, a payment guarantee is required. The guarantee shall cover the payments, which have to be arranged by the Customer in your favour as per article 4.1. of the Contract.

In consideration of the aforesaid we, Joint-stock post pension bank ‘Aval’, located at the legal address: Ukraine, 01011, Kyiv, Leskova str., 9, hereby irrevocably undertake to pay to you any amount(s) up to a total sum of EUR 100,000.00 (say: Euro one hundred thousand, 00) within 7 (seven) bank working days after receipt of your first written demand in the original (hereinafter called as the ‘Demand’) together with a copy of the respective unpaid invoice(s) and CMR(s). The Demand must state that you have delivered the Goods and provided the Customer with related services in accordance to Contract and have not received proper payment from the Customer, in the amount claimed under this guarantee. Your Demand (in case of its presentation) should contain reference to this guarantee, signatures of your authorized persons, your seal and for the purpose of identification should be mailed together with your notarized specimen signature card at our address: 01011, Kyiv, Leskova str., 9, JSPB “Aval”, attn Trade Finance Division or send by authenticated SWIFT through the intermediary of your bank confirming that signatures hereon are legally binding upon your company. This guarantee will be reduced by all amount(s) paid to you by the Customer (this reduction will be done automatically by us after presentation to us by the Customer relative payment order(s) with the bank stamp under reference to the Contract) and/or by all amounts paid by us, JSPP Bank ‘Aval’, in your favor under this guarantee against your Demand.

Our guarantee will expire automatically as soon as we have received back the present instrument, however, on _____, at the latest, even if the present guarantee is not returned to us, unless your Demand, if any, have reached us on or before that date.

Rights from this guarantee may only be assigned with our prior written consent. This Guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees ICC

Publication No. 458

ДОДАТОК Д

АКЦІОНЕРНИЙ ПОШТОВО-ПЕНСІЙНИЙ БАНК “АВАЛЬ”

ДОГОВІР ІПОТЕКИ

Двадцять четвертого листопада дві тисячі п’ятого року у м. Запоріжжі (Україна)

СТОРОНА 1: Юридична особа за законодавством України Акціонерно поштово-пенсійний банк “АВАЛЬ”, юридична адреса: м.Київ, вул..Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, надалі за текстом “Іпотекодержатель”, в особі заступника директора Запорізької обласної дирекції АППБ “АВАЛЬ” ЛУТА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА, що проживає в Запорізькій області, м. Бердянськ, вул.. Пушкіна, 8, кв.11 та діє на підставі Статуту, зареєстрованого Національним банком України 27.03.1992 р. за № 94 та Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Шаповаловою О.Г., 14.04.2005 року за реєстром

№ 1936, та

СТОРОНА 2: Громадянин України – ________________________, що проживає ______________________________ (паспорт

№ , виданий України в Запорізькій області року, ідентифікаційний номер ), надалі за текстом “Іпотекодавець”, надалі за текстом “Позичальник”, на1 далі за текстом разом 1 “Сторони”, а окремо “Сторона”, уклали цей До1 говір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

CТАТТЯ 1.

1.1.За цим Договором Іпотекодавець, передає в заставу Іпотекодержателю у якості забезпечення виконання зобов’язань за Договором кредиту

№ від ________ року, укладеного між Іпотекодержателем та Іпотекодавцем, надалі за текстом “Договір кредиту”, нерухомість: квартиру, загальною площею – кв. м., житловою площею кв.м., що знаходиться за адресою: _______________________________________; Право Іпотекодавця на набуття у власність вищевказаного нерухомого майна підтверджується договором купівлі-продажу, посвідченим нотаріусом Запорізького міського нотаріального округа , зареєстрованим в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № та в Державному реєстрі правочинів за № , надалі за текстом “ Предмет іпотеки “.

Загальна вартість Предмету іпотеки згідно Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно Орендного підприємства Запорізького міжміського бюро технічної інвентаризації № 8846757 від 04.11.2005 року, складає 17 778,00 (сімнадцять тисяч сімсот сімдесят вісім) гривень, та іпотечна вартість Предмету застави за домовленістю сторін становить 140 000,00 (сто сорок тисяч) гривень

Суть та розмір забезпечених заставою зобов’язань: виконання Іпотекодавцем перед Іпотекодержателем зобов’язань, зокрема:

повернення кредиту в розмірі ( тисяч) доларів США.

з кінцевим терміном повернення основної заборгованості до 23.11.2025 (двадцятого листопада дві тисячі двадцять п’ятого) року, а також дострокового погашення у випадках передбачених Договором кредиту;

сплата винагороди за використання кредиту, у розмірі 12,5 -

відсотків річних ;

сплата можливих штрафних санкцій, визначених Договором кредиту;

інші витрати на здійснення забезпеченої іпотекою вимоги.

Іпотекодавець свідчить та гарантує, що:

 • вся інформація, надана Іпотекодавцем щодо Предмету іпотеки на момент укладання цього Договору є достовірною
 • Предмет іпотеки є його власністю;
 • на Предмет іпотеки не звернуто стягнення згідно з чинним законодавством України;
 • Предмет іпотеки не підлягає вилученню і вільний від будьяких зобов’язань, крім тих, що передбачені цим Договором;
 • до Іпотекодавця не пред’явлені майнові позови, пов’язані з вилученням Предмету іпотеки;
 • Предмет іпотеки не є часткою, паєм, право власності, або користування яким, внесено до статутних фондів підприємств, а також не передано будь-яким іншим чином;
 • до укладення цього Договору Предмет іпотеки під забороною відчуження та в податковій заставі не перебуває;
 • на момент підписання цього Договору не існує подій, що створюють загрозу належному виконанню цього Договору (судові спори, майнові вимоги третіх осіб тощо), про які він не повідомив Іпотекодержателя.

У разі невиконання Іпотекодавцем зобов’язань за Договором кредиту, Іпотекодержатель має право одержати задоволення своїх вимог за рахунок Предмету іпотеки переважно перед іншими кредиторами.

Заміна Предмету іпотеки здійснюється іпотекодавцем тільки за письмовою згодою Іпотекодержателя.

Наступні застави Предмету іпотеки забороняються.

Предмет застави залишається в користуванні і володінні Іпотекодавця відповідно до його

функціонального призначення та технічних можливостей.

Невід’ємною частиною предмету застави вважати всі наступні покращення, переобладнання заставленої квартири, що будуть проведені за термін обслуговування боргу по договору кредиту.

1.10 Заставна за цим договором не випускається

СТАТТЯ 2.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Іпотекодавець зобов’язаний:

 • надавати Іпотекодержателю можливість перевірки стану і правильності використання Предмету застави, надавати йому відповідні документи за першою вимогою;
 • вживати всіх необхідних заходів щодо захисту Предмету застави від зазіхань будь-яких третіх осіб;
 • не здійснювати дій, що викликають погіршення (пошкодження) Предмету іпотеки;
 • без письмової згоди Іпотекодержателя не здійснювати дій, пов’язаних із зміною прав власності на Предмет іпотеки, обтяження його будь-якими зобов’язаннями, в тому числі: передача в оренду, лізинг спільну діяльність тощо;
 • Сторони домовилися, що для забезпечення виконання зобов’язань Іпотекодавця, що зазначені в п.2.1.4. цього договору , накладається заборона відчуження предмету іпотеки.
 • не пізніше наступного дня після настання змін надавати Іпотекодержателю відомості про будь-які зміни, що відбулися чи відбуваються з Предметом іпотеки, в тому числі про зазіхання на нього з боку третіх осіб;
 • застрахувати Предмет іпотеки протягом двох робочих днів від дати укладення цього Договору на користь Іпотекодержателя з попереднім погодженням останнім, умов такого страхування та надати Іпотекодержателю відповідний договір страхування, при цьому вибір страхової компанії та види ризиків погоджуються з Іпотекодержателем;
 • не здійснювати перебудов без встановленого дозволу відповідних державних органів, та завчасного повідомлення Іпотекодержателю, при цьому здійснювати поточний, а у разі необхідності капітальний ремонт Предмета іпотеки;
 • сплачувати всі передбачені чинним законодавством України податки та збори, а також нести інші витрати, пов’язані з Предметом іпотеки;

Іпотекодавець має право:

володіти та користуватися Предметом іпотеки відповідно до його функціонального призначення та технічних можливостей.

Обов’язки Іпотекодержателя:

якщо Іпотекодавець не виконав забезпечених іпотекою зобов’язань за Договором кредиту, і Предмет іпотеки був реалізований, повернути Іпотекодавцю грошові кошти, отримані в результаті реалізації Предмету іпотеки, що залишилися після погашення всієї заборгованості Іпотекодавця перед Іпотекодержателем відповідно до приписів Договору кредиту.

Права Іпотекодержателя:

 • вимагати від будь-яких третіх осіб припинення зазіхань на Предмет іпотеки;
 • вимагати від Іпотекодавця вжиття заходів, необхідних для захисту Предмету іпотеки від зазіхань з боку третіх осіб;
 • звернути стягнення на Предмет іпотеки відповідно до чинного законодавства України у разі, коли в момент настання терміну виконання Іпотекодавцем зобов’язань, забезпечених іпотекою за цим Договором, вони не будуть виконані;
 • якщо аукціон (публічні торги) по реалізації Предмету іпотеки оголошено таким, що не відбувся, залишити Предмет іпотеки за собою без згоди Іпотекодавця за початковою ціною, що була виставлена на аукціоні (публічних торгах);
 • за погодженням із Іпотекодавцем здійснювати переоцінку Предмету застави у зв’язку зі змінами кон’юнктури ринку, інших факторів, а також у разі пролонгації дії Договору кредиту;
 • за рахунок коштів, отриманих від реалізації Предмету іпотеки, відповідно до чинного законодавства України погасити наявну заборгованість Іпотекодавця за Договором кредиту, а також витрати на здійснення вимог, забезпечених іпотекою;
 • у разі виникнення права звернення стягнення на Предмет іпотеки реалізувати його відповідно до приписів чинного законодавства України;
 • достроково звернути стягнення на Предмет іпотеки, у разі невиконання Іпотекодавцем зобов’язань, передбачених Договором кредиту, пунктами 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.6., 2.1.7. та 2.1.9. цього Договору;
 • у разі, якщо суми грошових коштів, виручених від реалізації Предмету іпотеки, недостатньо для повного задоволення вимог Іпотекодержателя, отримати повне задоволення вимог відповідно до приписів норм Закону України “Про іпотеку”;
 • задовольнити свої вимоги за рахунок сум страхового відшкодування у разі знищення, пошкодження, або зіпсування Предмету іпотеки та не надання Іпотекодавцем належної заміни;
 • вимагати заміни Предмету іпотеки у разі зниження вартості засобу забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором та Договором кредиту, в тому числі у разі знищення, пошкодження, або зіпсування Предмету іпотеки;

СТАТТЯ 3.

ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ІПОТЕКИ

Право іпотеки виникає з моменту підписання цього Договору Сторонами та його нотаріального посвідчення.

Право іпотеки припиняється виконанням Іпотекодавцем забезпечених іпотекою зобов’язань за Договором кредиту.

У разі часткового виконання Іпотекодавцем забезпечених заставою зобов’язань за Договором кредиту іпотека зберігається у первісному обсязі.

СТАТТЯ 4.

ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ

Право звернення стягнення на Предмет іпотеки для задоволення своїх вимог, відповідно до Договору кредиту, виникає у Іпотекодержателя у випадках, обумовлених положеннями Договору кредиту, цього Договору та норм чинного законодавства України.

Звернення стягнення на Предмет іпотеки чи на відповідну його частину здійснюється відповідно до приписів чинного законодавства України та умов цього Договору.

Іпотекодавець в будь-який час до моменту реалізації Предмету іпотеки має право зупинити звернення на нього стягнення шляхом повного виконання Іпотекодавцем забезпечених іпотекою зобов’язань.

Сторони за обопільною домовленістю мають право встановити інший порядок звернення стягнення на Предмет іпотеки.

СТАТТЯ 5.

ВРЕГУЛЮВАННЯ МОЖЛИВИХ СПОРІВ

У разі виникнення між Сторонами цього Договору спорів чи розбіжностей щодо виконання умов цього Договору чи у зв’язку із його виконанням, Сторони зроблять все необхідне для врегулювання зазначених розбіжностей шляхом переговорів та взаємних консультацій.

Спори та розбіжності в рамках цього Договору, врегулювання яких не буде досягнуто між Сторонами шляхом переговорів чи взаємних консультацій, передаються на розгляд суду, згідно з чинним законодавством України.

ПОВНА УГОДА

СТАТТЯ 6.

6.1. Цей Договір відображає повне розуміння Сторонами предмета цього Договору та інших питань, зазначених в цьому Договорі. Всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами з предмету цього Договору анулюються з моменту набрання чинності цим Договором.

СТАТТЯ 7.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Cторонами та нотаріального посвідчення.

Всі витрати, пов’язані з оформленням та виконанням цього Договору, несе Іпотекодавець.

Всі зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу тільки за умови їх здійснення в письмовій формі з наступним нотаріальним посвідченням та є невід’ємною складовою частиною цього Договору.

Всі повідомлення Сторін цього Договору здійснюються в письмовій формі шляхом направлення листів, телеграм чи по факсу з подальшим направленням оригіналів таких повідомлень поштою.

З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Цей Договір складено в трьох оригінальних примірниках українською мовою, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса, а решта видається його Сторонам, причому всі примірники цього Договору мають однакову юридичну силу.

СТАТТЯ 8.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН СТОРОНА 1.

ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ

Акціонерний поштово-пенсійний банк “АВАЛЬ”

Філія у м.Запоріжжі Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Запорізька обласна дирекція КОД ЄДРПОУ 23794014

м.Запоріжжя, вул. Тургенєва, 29 МФО313827

Кор..рахунок в ОПЕРУ НБУ

СТОРОНА 2.

ДОДАТОК Е

ДОДАТОК Є

Згідно Графіку погашення кредиту (додаток до Договору) ануїтетними платежами.

Під терміном „ануїтетний платіж” розуміється платіж, що включає повний платіж за відсотками, які нараховуються на залишок поточної заборгованості за кредитом, та частину основного боргу, який розраховується таким чином, щоб всі щомісячні ануїтетні платежі при фіксованій процентній ставці були рівними на весь період дії кредитного договору.

Процентна ставка за користування кредитом складає відсотки річних.

Додатково, при наданні кредиту Позичальник сплачує на користь Кредитора одноразово комісію в розмірі від суми кредиту.

У разі внесення змін до умов цього Договору та/або Договору застави/Іпотечного договору Позичальник сплачує Кредитору комісію у розмірі згідно чинних тарифів Кредитора на момент внесення змін, про що укладається додаткова угода.

Зобов’язання кредитора за цим Договором є відкличним.

Об‘єкти кредитування по договору

2.1. Кредитнi кошти призначенi для використання на споживчі цілі.

Умови надання та забезпечення кредиту.

Кредитор надає Позичальнику кредит на умовах його забезпечення, строковості, повернення та плати за користування.

Надання кредиту, в залежності від обраної програми кредитування, може здiйснюватись на розсуд Кредитора наступним чином:

 • на поточний рахунок Позичальника;
 • готівкою через касу Кредитора;
 • шляхом оплати за письмовою заявою Позичальника наданих останнiм платiжних документiв (лише для кредитів, що надаються в на ціональній валюті України).

Сторони встановлюють, що обчислення строку надання кредиту, нарахування відсотків по договору здійснюється за фактичне число календарних днів користування кредитом.

При цьому, відсотки за користування кредитом нараховуються на залишок заборгованості за кредитом починаючи з дня надання кредиту (часткового надання кредиту) до дня повного погашення заборгованості за кредитом включно.

З підписанням цього Договору, у відповідності з чинним законодавством, Позичальник доручає кредитору самостійно визначати порядок погашення кредитної заборгованості (кредиту, відсотків за користування кредитом, штрафів та пені).

У відповідності з діючим законодавством України забезпеченням даного договору може бути:

(і) Договір застави/Іпотечний договір;

(іі) Договір про надання гарантії /письмова Гарантія/, або Договір поруки;

(ііі) інші документи/види забезпечення.

При наданні кредиту Кредитор може вимагати від Позичальника надання одного або декількох видів забезпечення. Договір застави/Іпотечний договір Позичальник повинен нотаріально посвідчити та внести у відповідні державні реєстри за власний рахунок, у відповідності з діючим законодавством України.

Кредит, наданий Кредитором, забезпечується також всім належним Позичальнику майном, коштами та активами, що належать йому на праві власності, незважаючи на терміни, коли і як вони були придбані, і на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому законодавством України.

Обов’язковою умовою надання кредиту є страхування життя Позичальника та/або страхування від нещасних випадків, залежно від умов програм кредитування.

3.8. Страхові компанії в яких Позичальник страхує заставу, згідно вимог діючого законодавства України, життя та/або нещасний випадок , попередньо погоджуються з Кредитором.

Кредитор зобов’язується.

4.1. На умовах цього Договору відкрити Позичальнику позичковий рахунок № та надати Позичальнику кредитні кошти, за умови надання Позичальником забезпечення повернення кредиту, зазначеного в п.3.5. даного Договору.

Позичальник зобов’язується.

5.1. Здійснювати безготівковим платежем або готiвкою, в касу Кредитора:

Щомісячно, до 15 (п’ятнадцятого) числа кожного місяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем отримання кредиту, часткове погашення кредиту згідно п.1.3. цього Договору та остаточне погашення отриманого кредиту до “ ” 200 р. на рахунок, зазначений в п.4.1. цього договору.

Щомісячно, до 15 (п’ятнадцятого) числа кожного місяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем отримання кредиту, та при остаточному погашенні кредиту сплату відсотків за фактичне використання кредитних коштів на рахунок №_____________, в АППБ “Аваль”, МФО__________.

Щорічно, при проведенні Кредитором перевірок фінансового стану Позичальника надавати Кредитору всі необхідні документи та не чинити йому ніяких перешкод при здійсненні цих перевірок.

Щорічно, при проведенні кредитором перевірки наявності та стану заставного майна Позичальника, не чинити йому ніяких перешкод при здійсненні цих перевірок.

Письмово повідомити Кредитора про:

зміни складу сім’ї, фактичної адреси, номера контактного телефону не пізніше 5 днів з часу настання таких змін;

виникнення будь-якої події, що будь-яким чином може негативно вплинути на виконання ним цього Договору, або на його фінансовий стан негайно.

Достроково здійснити повернення кредиту, відсотків та інших платежів, що визначені цим кредитним договором у разі:

невиконання або неналежного виконання Позичальником умов цього Договору та/або догорів застави, інших договорів, що забезпечують погашення кредиту;

відмови від зміни умов даного договору в порядку, передбаченому п.п. 6.2., 6.4. цього Договору.

Кошти мають бути повернені протягом 30 календарних днів з моменту надіслання Банком на адресу Позичальника відповідного листа-повідомлення.

До отримання коштів здійснити страхування свого життя та/або страхування від нещасних випадків на користь Кредитора, в сумі не меншій за суму кредиту, та сплатити страховий платіж. Щорічно, до дати закінчення періоду, за який сплачено попередній страховий платіж, протягом всього строку дії кредитного договору поновлювати дію договорів страхування в сумі, не меншій за залишок заборгованості на момент страхування, та надавати Кредитору копії платіжних документів про сплату страхових внесків.

Кредитор має право.

У разі несвоєчасного погашення кредиту або відсотків за його використання видавати наказ про примусову оплату боргового зобов’язання у відповідності до ст.49 закону України “Про банки і банківську діяльність”.

У разi змiни кредитної полiтики внаслiдок рiшень законодавчої або виконавчої влади, Нацiонального банку України, а також Кредитора змiнити відсоткову ставку за користування кредитом. Про зміну відсоткової ставки Кредитор письмово повідомляє Позичальника протягом 7 календарних днів з дати її зміни. У разi вiдмови Позичальника вiд змiни ставки за користування кредитом, вiн зобов‘язується повернути кредитнi кошти не пiзнiше 30 календарних днiв з дня отримання повiдомлення про такi змiни та сплатити Кредитору вiдсотки вiдповiдно до ставки, ранiше обумовленої Договором, за час фактичного користування кредитом.

Перевіряти цільове використання кредиту, забезпеченість кредитних коштів і фінансовий стан Позичальника.

У випадку погiршення фiнансового стану Позичальника, викликаного змiнами мiсця роботи, посади, сiмейного стану та iншими причинами, вимагати надання Позичальником протягом 30 календарних днiв додаткового забезпечення погашення кредиту.

Достроково стягувати заборгованість за кредитом, нараховані відсотки за користування кредитом та штрафні санкції, у випадках невиконання Позичальником умов цього Договору та/або догорів застави, інших договорів, що забезпечують погашення кредиту.

Таке стягнення здійснюється за рахунок коштів, майна та майнових прав Позичальника, включаючи забезпечення за цим Договором, за умови попереднього (за 30 днів) повідомлення Позичальника рекомендованим листом.

У разі нездійснення Позичальником страхового платежу оплатити страхування життя та/або від нещасних випадків за власний рахунок з наступним відшкодуванням Позичальником витрат на страхування.

Позичальник має право.

Порушувати перед Кредитором питання про перенесення строків платежів за цим Договором (строків повернення кредиту, здійснення чергових платежів або сплати відсотків) у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин.

Таке звернення повинно бути направлене Кредитору в письмовій формі

рекомендованим листом за 15 (п‘ятнадцять) днів до настання строку платежу з наданням документів, що об’єктивно підтверджують неможливість своєчасної сплати заборгованості.

Здійснювати дострокове погашення кредиту i сплату відсотків за кредит.

Строк дії Договору.

8.1. Договір набуває чинності з часу надання Позичальнику кредитних коштів (частини коштів) та діє до повного погашення кредитної заборгованості (суми кредиту, відсотків за користування, штрафів та пені).

Відповідальність сторін.

За порушення строків повернення кредитної заборгованості та відсотків за користування кредитом, передбачених положеннями цього

Договору, Позичальник сплачує Кредитору пеню в розмірі 0,5 від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення починаючи з першого дня закінчення строку виконання зобов’язань, зазначеного в цьому Договорі.

За кожне порушення умов п.5.6. даного Договору Позичальник додатково до компенсації витрат Кредитора на страхування сплачує останньому штраф в розмірі несплаченого страхового платежу.

Інші умови Договору.

Спірні питання за цим Договором розглядаються згідно з чинним законодавством України.

Зміни в Договорі оформлюються додатковими угодами, які стають невід’ємною частиною Договору.

Всі витрати, пов’язані з укладанням та виконанням даного Договору несе Позичальник.

До правовідносин, пов’язаних з укладанням та виконанням цього договору застосовується загальний строк позовної давності тривалістю у три роки (ст.257, 259 ЦК України).

Даний договір складено у двох примірниках по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

ДОДАТОК Ж

Загальна сума оплати становить:

БАНК зобов‘язується передати “03” липня 2006 р у власність КЛІЄНТА, а КЛІЄНТ зобов‘язується прийняти та оплатити векселі, з реквізитами, вказаними у п.1.1. Договору.

Загальна сума оплати становить: грн .

2.Права та обов‘язки сторін.

БАНК зобов‘язується:

Прийняти векселі, які є предметом даного договору, за бланковим індосаментом від КЛІЄНТА по акту прийому –передачі .

2.1.2.На протязі 1-го банківського дня з моменту передачі векселів, сплатити суму, вказану в п.1.2.

КЛІЄНТ зобов‘язується:

2.2.1.Передати векселі, який є предметом даного договору, БАНКУ по акту прийомупередачі за бланковим індосаментом на протязі одного робочого дня від дати надходження коштів від БАНКУ .

Викупити “03” квітня 2006 року векселі, які є предметом даного договору.

Прийняти векселі, який є предметом даного договору, від БАНКА по акту прийому передачі за бланковим індосаментом .

3.Порядок розрахунків

3.1. БАНК сплачує суму договору, що становить шляхом перерахування на рахунок КЛІЄНТА № в порядку, визначеному п.

2.1.2. даного договору.

3.2 КЛІЄНТ сплачує суму договору, що становить перерахування на рахунок № МФО , в порядку, визначеному п.2.2.2 даного договору.

4.Відповідальність сторін

У випадку несвоєчасного виконання своїх зобов‘язань, викладених в пп.2.1. та 2.4, БАНК сплачує КЛІЄНТУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних зобов’язань за кожний день прострочки.

У випадку невиконання КЛІЄНТОМ своїх зобов‘язань, викладених в п.п.2.2 КЛІЄНТ сплачує БАНКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних зобов’язань за кожний день прострочки.

Сплата пені чи неустойки не звільняє сторони від виконання своїх зобов‘язань по даному договору.

Порядок вирішення суперечок.

5.1. Всі суперечки, що виникають при виконанні даного договору, сторони вирішують шляхом переговорів.

5.2. У разі недосягнення згоди, спір вирішується в господарському суді, згідно з чинним законодавством України.

Банківська таємниця

6.1 Банк зобов’язаний забезпечити збереження інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту (банківська таємниця).

6.2. Банківська таємниця розкривається банком виключно у випадках , зазначених в ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”

7.Інші положення.

.Зміни та доповнення до даного договору оформлюються в письмовій формі і підписуються Сторонами. Підписані Сторонами зміни та доповнення додаються до договору і є його невід‘ємною частиною.

Питання, не врегульовані даним договором, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

Даний договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони .

Даний договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до виконання Сторонами своїх зобов‘язань.

До обміну оригіналами юридичну силу мають факсокопії.

7.Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін

БАНК КЛІЄНТ

ДОДАТОК З

Акціонерний поштово-пенсійний банк „Аваль”

Додаток № 3 до постанови

Правління АППБ “Аваль”

№П

від « » 2005 р.

Договір №______

на вклад “Заощадження” (з пролонгацією / без пролонгації)

“____”____________200__р.

Акціонерний поштово-пенсійний банк “Аваль”, в подальшому “Банк”, з однієї сторони, та , надалі “Вкладник”, з іншої сторони, надалі “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

Вкладник передає, а Банк приймає на вклад “Заощадження”, грошові кошти в (вид валюти) строком на (____________) місяців/днів зі сплатою відсотків по вкладу в залежності від суми, зарахованої на вклад, на умовах тарифів Банку (надалі – “Тарифи Банку”).

Мінімальний розмір початкового внеску на вкладний рахунок визначається Тарифами Банку.

Днем закінчення строку вкладу є “ ” 200.... р.

Для обліку суми вкладу Банк відкриває Вкладнику рахунок № .

У кінці дії Договору сума вкладу з нарахованими відсотками, виплачується на рахунок Вкладника за реквізитами:

Банк Код Банку № рахунку .

Тарифи відсоткової ставки за вкладом:

(Валюта)

___________- ___________________

___________- ___________________

Сторони домовилися, що вказані в цьому пункті тарифи діють до закінчення строку вкладу, що визначений п.2 цього Договору.

Нараховані відсотки щомісячно (період капіталізації), в дату в яку було укладено Договір вкладу (або в останній день місяця, якщо календарний місяць не включає дату укладання Договору), сплачуються на вкладний рахунок (вказаний у п.3. Договору) та збільшують розмір суми на вкладному рахунку.

У випадку дострокового (до дати закінчення строку вкладу, що визначений у п.2 Договору) зняття Вкладником суми вкладу (повністю або частково) цей Договір вважається розірваним. Банк проводить перерахунок відсотків за вкладом у такому порядку:

в строк до закінчення першого місяця з дати укладення цього Договору відсотки нараховуються за ставкою, що діє по поточному рахунку для фізичних осіб (у відповідній валюті) згідно з Тарифами Банку;

за повні місяці відсотки нараховуються за ставкою згідно з Договором, а за період з дати останньої виплати відсотків (капіталізації) до дати, що передує даті розірвання Договору – за ставкою, яка на дату розриву Договору, діє по поточному рахунку для фізичних осіб (у відповідній валюті) згідно з Тарифами Банку.

За видачу суми вкладу (повністю або частково) протягом першого календарного місяця з дати укладення Договору Вкладник додатково сплачує Банку комісію за розрахунково-касове обслуговування у розмірі 1(одного) від суми вкладу.

Вкладник має право здійснювати поповнення вкладного рахунку. Мінімальна та максимальна сума одноразового поповнення вкладу визначається Тарифами Банку.

Окрім цього Договору Стороні керуються умовами, викладеними в „Правилах здійснення депозитних операцій фізичних осіб в АППБ „Аваль” від . . (надалі – Правила).

При цьому Вкладник, підписуючи Договір свідчить про те, що він повністю ознайомлений та згоден із змістом Правил.

Адреса та реквізити Сторін

“Банк” “Вкладник”

АППБ “Аваль”,

01011,м. Київ, вул. Лєскова, 9 тел. для довідок

Паспорт (або документ, що замінює його):

Серія №

Відділення________________

виданий “ ” 20 р.

________________________

Підпис

На підставі

№ від “ ” 200_р.

(П.І.Б.)

м.п._____________________

(вказати орган, що видав паспорт) Адреса за місцем реєстрації Ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податку: Підпис

Довідково: реєстраційний номер Вкладника в Банку 406

Àкціонерний поштово-пенсійний банк „Àваль”

Додаток №1 до постанови

Правління АППБ “Аваль”

№П

від « » 2004 р.

Договір № ________

на вклад „Вільні кошти” (з пролонгацією / без пролонгації)

„____”______________200__р.

Акціонерний поштово-пенсійний банк „Аваль”, в подальшому

„Банк”, з однієї сторони, та , надалі „Вкладник”, з іншої сторони, надалі „Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

Вкладник передає, а Банк приймає на вклад „Вільні кошти”, на умовах цього Договору, грошові кошти в (вид ва-

люти) на суму ,

яка буде внесена Вкладником готівковим або безготівковим платежем строком на (.................................) місяців згідно з тарифами Банку (надалі – „Тарифи Банку”), що діють на момент підписання Договору.

Днем закінчення строку вкладу є „ ” 200.. р.

Для обліку суми вкладу Банк відкриває Вкладнику рахунок № .

Нараховані відсотки по вкладу сплачуються у кінці строку вкладу, шляхом зарахування на рахунок Вкладника, відкритий у Банку, за реквізитами:

Банк Код Банку № рахунку .

В кінці дії Договору сума вкладу виплачується на рахунок, вказаний в цьому пункті.

Тарифи відсоткової ставки за вкладом.

Сторони домовилися, що вказані в цьому пункті тарифи діють до закінчення строку вкладу, що визначений п.2 цього Договору.

У випадку дострокового (до дати закінчення строку вкладу, що визначена у п. 2. Договору) зняття Вкладником суми вкладу, цей Договір вважається розірваним. Банк здійснює перерахунок відсотків за вкладом за ставкою, яка на дату розриву Договору, діє по поточному рахунку для фізичних осіб (у відповідній валюті). Перерахування відсотків за вкладом відбувається починаючи з наступної дати після дати укладення Договору до дати, яка передує даті розірвання Договору.

За видачу суми вкладу протягом першого календарного місяця з дати укладення Договору Вкладник додатково сплачує Банку комісію за розрахунково-касове обслуговування у розмірі 1(одного) від суми вкладу.

Додаткове поповнення вкладного рахунку не передбачається.

Часткове зняття коштів з вкладного рахунку не передбачається.

Окрім цього Договору Сторони керуються умовами, викладеними в „Правилах здійснення депозитних операцій фізичних осіб в АППБ „Аваль” від . . (надалі – Правила).

При цьому Вкладник, підписуючи Договір свідчить про те, що він повністю ознайомлений та згоден зі змістом Правил.

ДОДАТОК Л


загрузка...