Навігація
Посилання

Актуальні питання кримінального процесу України
Колектив авторів

Актуальні питання кримінального процесу України

Навчальний посібник. - Київ, 2013.- 304 c.

За загальною редакцією ректора Національної академії прокуратури України, державного радника юстиції 1 класу, доктора юридичних наук, заслуженого юриста України Є. М. Блажівського

«Видавництво «Центр учбової літератури» Київ - 2013

УДК 343.13(075.8) ББК 67.99я73 А 43

Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії прокуратури України (протокол № 12 від 2 липня 2013 року)

Колектив авторів:

Передмова — колектив авторів; Розділ 1: Глава 1 §1 — Г.К. Кожевніков; §2 — Є.М. Блажівськии; Глава 2 §§ 1, 2 — О.М. Толочно; Глава 3 §§ 1, 2, 3 — Г.О. Ганова; §§ 4, 5 — Г.П. Власова; § 6 — С.С. Мірошниченко; Глава 4 § 1 — Ю.Б. Пастернак, М.С.Туркот; Глава 5 §§ 1, 2 — Г.К. Кожевніков, § 3 — Г.П. Власова, Розділ 2: Глава 6 §§ 1, 2, 3, 4 — Г.П. Власова; Глава 7 §§ 1, 2, 3 — О.В. Геселев; Глава 8 §§ 1, 2 —1.1. Присяжнюк, § 3 — C.B. Тищенко, § 4 — І.М. Козьяков; Розділ 3: Глава 9 § 1 — М.С. Туркот, § 2 — Л.А. Хруслова; Глава 10 § 1 — В.Ф. Гаєвий, § 2 — Н.В. Лісова; Глава 11 §1 — Л.А. Хруслова, § 2 — М.С. Туркот; Розділ 4: Глава 12 §§ 1, 2 —1.1. Присяжнюк, §§ 3, 4 — О.В. Санін, § 5 — ЇМ. Козьяков.

Актуальні питання кримінального процесу України [текст]: навч. посіб. / [Є.М. Блажівський, А 43 I M. Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошниченко, Г.П. Власова та ін.]; за заг. ред. Є.М. Блажівського. -К.: Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. - 304 с.

У навчальному посібнику розглядаються актуальні питання кримінального процесу України. Це системна праця, в якій з позицій практичної реалізації норм чинного Кримінального процесуального кодексу України відображено роль кожного учасника кримінального провадження у процесі притягнення до відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Видання буде корисним насамперед студентам юридичних вищих навчальних закладів, працівникам органів прокуратури та інших правоохоронних органів, судцям, а також усім, хто цікавиться питаннями вітчизняного кримінального процесуального законодавства.

загрузка...