Навігація
Посилання


ПЕРЕДМОВА 7

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ

Глава 1. Розвиток кримінального процесуального законодавства України 8

§ 1.1. Становлення кримінального процесуального законодавства 8

Питання для самоконтролю 9

§ 1.2. Реформування та сучасний стан кримінального процесуального законодавства. . . 10

Питання для самоконтролю 12

Глава 2. Актуальні питання реалізації загальних засад кримінального провадження 13

§ 2.1. Поняття засад кримінального провадження 13

Питання для самоконтролю 18

§ 2.2. Реалізація засад кримінального провадження 18

Питання для самоконтролю 24

Глава 3. Реалізація функцій суду, сторони обвинувачення, захисту та інших учасників кримінального провадження 25

§ 3.1. Поняття суб´єктів кримінальної процесуальної діяльності та їх класифікація . ... 25

Питання для самоконтролю 27

§ 3.2. Суд і його місце в системі кримінальної процесуальної діяльності 28

Питання для самоконтролю 30

§ 3.3. Сторона обвинувачення та реалізація нею своїх функцій 30

Питання для самоконтролю 34

§ 3.4. Сторона захисту та її правовий статус у кримінальному провадженні 34

Питання для самоконтролю 39

§ 3.5. Потерпілий та його представник 40

Питання для самоконтролю 43

§ 3.6. Особливості реалізації функцій іншими учасниками кримінального провадження 43

Питання для самоконтролю 48

Глава 4. Проблемні питання доказів і доказування у кримінальному провадженні 49

§ 4.1. Поняття та сутність доказування у кримінальному провадженні 49

Питання для самоконтролю 69

§ 4.2. Поняття доказів у кримінальному провадженні, процесуальні джерела їх отримання 69

Питання для

самоконтролю 74

§ 4.3. Процесуальний порядок збирання доказів сторонами кримінального провадження 74

Питання для самоконтролю 80

§ 4.4. Поняття оцінки доказів та її значення для процесу доказування 81

Питання для самоконтролю 84

Глава 5. Процесуальні аспекти застосування заходів забезпечення кримінального провадження 85

§ 5.1. Поняття та види заходів забезпечення кримінального провадження 85

Питання для самоконтролю 86

§ 5.2. Порядок та умови застосування заходів забезпечення кримінального провадження... 86

Питання для самоконтролю 101

§ 5.3. Порядок та умови застосування запобіжних заходів 101

Питання для самоконтролю 113

РОЗДІЛ 2. ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

Глава 6. Актуальні питання здійснення досудового розслідування 114

§ 6.1. Загальні положення досудового розслідування 114

Питання для самоконтролю 117

§ 6.2. Особливості початку досудового розслідування 117

Питання для самоконтролю 119

§ 6.3. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як напрям діяльності прокурора у кримінальному провадженні 120

Питання для самоконтролю 121

§ 6.4. Слідчий суддя як суб´єкт контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні 121

Питання для самоконтролю 123

Глава 7. Особливості правової регламентації проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій 124

§ 7.1. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій 124

Питання для самоконтролю 126

§ 7.2. Підстави та порядок проведення окремих слідчих (розшукових) дій 126

Питання для самоконтролю 137

§ 7.3. Поняття, підстави та порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Нагляд прокурора за додержанням вимог закону при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій 138

Питання для самоконтролю 143

Глава 8. Зупинення та закінчення досудового розслідування 144

§ 8.1. Поняття та значення зупинення досудового розслідування 144

Питання для самоконтролю 148

§ 8.2. Правове регулювання підстав зупинення досудового розслідування 148

Питання для самоконтролю 158

§ 8.3. Процесуальні особливості відновлення досудового розслідування 159

Питання для самоконтролю 161

§ 8.4. Закінчення досудового розслідування 161

Питання для самоконтролю 170

РОЗДІЛ 3. СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 9. Деякі аспекти судового провадження у першій інстанції 171

§ 9.1. Судовий розгляд кримінальних проваджень 171

Питання для самоконтролю 187

§ 9.2. Диференціація порядку судового розгляду кримінальних проваджень 187

Питання для самоконтролю 202

Глава 10. Особливості кримінального провадження у суді апеляційної та касаційної інстанцій 203

§ 10.1. Особливості кримінального провадження у суді апеляційної інстанції 203

Поняття та значення провадження у суді апеляційної інстанції 203

Питання для самоконтролю 203

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку 204

Питання для самоконтролю 205

Особи, які мають право подати апеляцію. Прокурор як суб´єкт апеляційного оскарження 205

Питання для самоконтролю 207

Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень 208

Питання для самоконтролю 209

Порядок і строки апеляційного оскарження 210

Питання для самоконтролю 211

Форма та зміст апеляційної скарги 211

Питання для самоконтролю 213

Подання прокурором заперечень на апеляційну скаргу 213

Питання для самоконтролю 214

Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги прокурором 214

Питання для самоконтролю 215

Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції 215

Питання для самоконтролю 222

Процесуальний порядок апеляційного розгляду та письмового апеляційного провадження 222

Питання для самоконтролю 225

Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги 225

Питання для самоконтролю 231

§ 10.2. Особливості кримінального провадження у суді касаційної інстанції 231

Поняття та сутність інституту касаційного провадження 231

Питання для самоконтролю 233

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Підстави для їх скасування або зміни 234

Питання для самоконтролю 236

Порядок і строки касаційного оскарження. Зміст та структура касаційної скарги . 237 Питання для самоконтролю 238

Суб´єкти касаційного оскарження, їх завдання та повноваження 238

Питання для самоконтролю 241

Розгляд кримінального провадження судом касаційної інстанції 241

Питання для самоконтролю 244

Глава 11. Провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами 245

§ 11.1. Судове провадження про перегляд судових рішень у Верховному Суді України 245

Питання для самоконтролю 253

§ 11.2. Судове провадження за нововиявленими обставинами 254

Питання для самоконтролю 263

РОЗДІЛ 4. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Глава 12. Особливості міжнародного співробітництва під час кримінального провадження 264

§ 12.1. Загальні положення міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні 264

Питання для самоконтролю 268

§ 12.2. Надання міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій . . 268

Питання для самоконтролю 278

§ 12.3. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція) 279

Питання для самоконтролю 287

§ 12.4. Кримінальне провадження у порядку перейняття 287

Питання для самоконтролю 290

§ 12.5. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб 291

Питання для самоконтролю 293

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 294

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 302


загрузка...