Навігація
Посилання


Процес розбудови незалежної, суверенної, демократичної, правової Української держави у сучасний період неможливий без створення цілісної системи надійного державного захисту прав і свобод громадян. Особливого значення для розбудови демократичної держави в Україні набуває активізація проведення законотворчої роботи з метою удосконалення кримінального процесуального законодавства, його демократизація шляхом приведення у відповідність до положень Конституції України та міжнародно-правових стандартів.

Однією з важливих подій для всієї держави стало представлення в листопаді 2012 року Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що КПК України значно відрізняється від сталих уявлень про кримінальний процес взагалі. Він містить низку інститутів, які є новою течією у кримінальному судочинстві, внаслідок чого у кримінальному процесуальному законодавстві з´явилось багато новацій та інноваційних процедур.

Підготовка кваліфікованих працівників у правозастосовній сфері неможлива без одержання ними глибоких знань про права, свободи й законні інтереси людини як найвищої цінності суспільства. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи є одним із головних завдань Української держави на сучасному етапі, і його досягнення передусім залежить від фахової підготовки працівників правоохоронних органів та правозахисних організацій.

Навчальний посібник буде корисним тим, хто поглиблено вивчає кримінальний процес, цікавиться ним або бере участь у ньому на професійній основі. Засвоєння викладеного у ньому матеріалу дасть змогу здобувачам, магістрам, студентам, курсантам і слухачам вищих закладів юридичної освіти не лише оволодіти знаннями, а й навчитися застосовувати одержані теоретичні знання на практиці та набути певних професійних навичок, необхідних для кваліфікованого розслідування кримінальних проваджень.

Посібник також покликаний методично забезпечити змістовне наповнення навчальних дисциплін «Проблеми кримінального процесу» та «Кримінальний процес України».

Особливість цього видання в тому, що відповідно до тем навчального курсу читачеві запропоновано не лише аналіз норм, а й механізм реалізації спірних питань, що виникають при застосуванні Кримінального процесуального кодексу України у практичній діяльності.

Колектив авторів глибоко вдячний рецензентам за їхню конструктивну допомогу у підготовці навчального посібника.

Колектив авторів


загрузка...