Навігація
Посилання


Актуальні питання кримінального процесу України

Глава 10 Особливості кримінального провадження у суді апеляційної та касаційної інстанцій. § 10.1. Особливості кримінального провадження у суді апеляційної інстанції. 10.1.1. Поняття та значення провадження у суді апеляційної інстанції


Апеляційне оскарження є різновидом оскарження в загальній системі видів оскарження судових рішень у кримінальних провадженнях, який визначається особливістю приводів, умов, суб´єктів, форми, змісту, строків та порядку оскарження.

Поняття «апеляція» походить від латинського терміна appellatio звернення й означає форму перегляду судового рішення вищою судовою інстанцією. Стадія апеляційного провадження не є обов´язковою в кримінальному провадженні, на відміну від усіх попередніх стадій, і залежить тільки від волевиявлення сторін.

Значення апеляційного провадження полягає в тому, що: 1) воно забезпечує набрання законної сили лише правосудними судовими рішеннями; 2) воно є гарантією дотримання та відновлення прав та законних інтересів учасників судового провадження; 3) в апеляційному провадженні здійснюється судовий контроль за діяльністю суду та органів досудового розслідування.

Провадження в суді апеляційної інстанції характеризується певними ознаками:

  • в апеляційному порядку оскаржуються вироки, ухвалені судами першої інстанції, які не набрали законної сили, ухвали про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру, ухвали слідчого судді та інші ухвали у випадках, передбачених КПК України;
  • діє свобода оскарження судових рішень учасниками судового провадження;
  • суд апеляційної інстанції перевіряє законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції;
  • перегляд судом апеляційної інстанції обмежений межами апеляційної скарги;
  • недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого у випадку, якщо судове рішення переглядається за його скаргою, а також скаргою його захисника чи законного представника;
  • неприпустимість встановлення й доказування обвинувачення, яке не було висунуте в суді першої інстанції;
  • апеляційний розгляд здійснюється згідно з правилами судового розгляду в суді першої інстанції з урахуванням особливостей, передбачених Главою 31 КПК України.

Питання для самоконтролю

1)Поняття провадження в суді апеляційної інстанції.

2)Значення провадження в суді апеляційної інстанції.

3)Характерні ознаки провадження в суді апеляційної інстанції.


загрузка...