Навігація
Посилання


Актуальні питання кримінального процесу України

10.1.5. Порядок і строки апеляційного оскарження


Статтею 395 КПК України визначено два порядки апеляційного оскарження апеляційна скарга на ухвали слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції, а на всі інші судові рішення, ухвалені судом першої інстанції, через суд, який ухвалив судове рішення.

Законом передбачено такі строки подання апеляційних скарг (ч. 2 ст. 395 КПК України):

  • на вирок або ухвалу про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру протягом тридцяти днів з дня їх проголошення;
  • на інші ухвали суду першої інстанції протягом семи днів з дня її оголошення;
  • на ухвалу слідчого судді протягом п´яти днів з дня її оголошення.

Вирахування строку подання апеляційної скарги здійснюється за загальними правилами (ст. 115 КПК України).

Якщо суд обмежився складанням і оголошенням лише резолютивної частини ухвали, зі складанням повного тексту в подальшому (ч. 2 ст. 376 КПК України), днем оголошення ухвали вважається день оголошення її резолютивної частини. При цьому несвоєчасне складання повного тексту ухвали повинно розглядатися як поважна причина пропуску строку на апеляційне оскарження.

У деяких випадках обчислення строку апеляційного оскарження відбувається не з моменту проголошення вироку або оголошення ухвали, а з моменту вручення (отримання) копії судового рішення.

Для особи, яка перебуває під вартою, строк подання апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує згідно зі ст. 382 КПК України, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому для спрощеного провадження щодо кримінальних проступків (ст. 382 КПК України), то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється також з дня отримання нею копії судового рішення. При цьому копія вироку за результатами розгляду обвинувального акта з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні надсилається учасникам судового провадження не пізніше дня, наступного за днем його ухвалення (ч. 4 ст. 382 КПК України).

Апеляційна скарга повертається, якщо вона подана з порушенням встановленого строку, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав для його поновлення (п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК України).

Таким чином, питання про поновлення строку апеляційного оскарження вирішується судом апеляційної інстанції.

Копія ухвали про повернення апеляційної скарги невідкладно надсилається особі, яка її подала, разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

Ухвала про повернення апеляційної скарги може бути оскаржена в касаційному порядку (ч. 6 ст. 399 КПК України).

Протягом строку апеляційного оскарження матеріали кримінального провадження ніким не можуть бути витребувані із суду. У цей строк суд зобов´язаний надати учасникам судового провадження за їх клопотанням можливість ознайомитися з матеріалами кр

имінального провадження.

Питання для самоконтролю

  1. Порядок звернення з апеляційною скаргою.
  2. Строки подання апеляційної скарги.
  3. Результати подання апеляційної скарги.

загрузка...