Навігація
Посилання


Актуальні питання кримінального процесу України

10.1.7. Подання прокурором заперечень на апеляційну скаргу


Прокурор, як і інші суб´єкти права на апеляційне оскарження, має право подати свої заперечення на апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції, подані іншими учасниками судового розгляду (ст. 402 КПК України). Необхідно пам´ятати, що подання заперечень на апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді КПК України не передбачає.

Заперечення подаються виключно в письмовій формі. Особливе значення заперечення на апеляційну скаргу відіграють у випадку прийняття рішення про проведення письмового апеляційного провадження (ст. 406 КПК України), оскільки у цьому випадку в апеляційного суду є можливість з´ясувати не лише доводи апелянта, які викладені в апеляційній скарзі, а й позицію протилежної сторони.

Строк, протягом якого особа наділена правом подати свої заперечення на апеляційні скарги інших учасників процесу, встановлюється суддею-доповідачем під час підготовки до апеляційного провадження.

Як і апеляційна скарга, заперечення на неї повинні відповідати законодавчо встановленим вимогам щодо форми і змісту. У запереченні на апеляційну скаргу зазначається:

 • найменування суду апеляційної інстанції (вказується повна офіційна назва апеляційного суду, до якого подаються заперечення, що передбачена Указом Президента України від 20 травня 2011 року № 591/2011 «Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів»);
 • прізвище, ім´я, по батькові (найменування, якщо учасником судового провадження, від імені якого подаються заперечення, є юридична особа), місце проживання (перебування) особи, яка подає заперечення (у п. 2 ч. 2 ст. 402 КПК України вказано «особа, яка подає апеляційну скаргу», що, на наш погляд, є технічною помилкою, оскільки має йтися про особу, яка подає заперечення на таку скаргу), а також номер засобу зв´язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Прокурору також необхідно вказати посаду, яку він займає;
 • яке саме судове рішення оскаржується, яким судом воно ухвалене, дата його ухвалення, особа, щодо якої ухвалено рішення, сутність судового рішення (засудження, виправдання, закриття справи, стаття, за якою обвинувачувалась особа, тощо);
 • номер кримінального провадження в суді апеляційної інстанції, якщо він повідомлений судом апеляційної інстанції;
 • обгрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги;
 • клопотання особи, яка подає заперечення на апеляційну скаргу, якщо у такому клопотанні є необхідність. Клопотання може стосуватися як обставин суті справи (витребування і дослідження нових доказів, виклик нових свідків, повторне дослідження доказів тощо), так і технічно-організаційних моментів (наприклад, проведення закритого судового засідання);
 • як і до апеляційної скарги, до заперечення повинні бути додані матеріали, на які посилається особа, що подає заперечення, але яких немає у матеріалах провадження.

У запереченні необхідно зазначати перелік усіх доданих матеріалів. Заперечення на апеляційну скаргу повинно бути підписано особою, від імені якої воно подано.

Питання для самоконтролю

 1. Форма заперечення прокурором на апеляційну скаргу.
 2. Структура заперечення прокурором на апеляційну скаргу.
 3. Зміст запереченн
  я прокурора на апеляційну скаргу.

загрузка...