Навігація
Посилання


Актуальні питання кримінального процесу України

10.1.8. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги прокурором


За загальним правилом процесуальні дії щодо відмови, зміни чи доповнення апеляційної скарги здійснює лише уповноважена особа, яка її подала (ч. 1 ст. 403 КПК України). Разом з тим відповідно до ст. 36 КПК України Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняні до них прокурори, їх заступники мають право доповнити, змінити або відмовитися від апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, внесених ними або прокурорами нижчого рівня.

Відмова прокурора від апеляційної скарги свідчить про те, що він дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для оскарження вироку чи ухвали суду.

Незважаючи на те, що відмова прокурора від апеляційної скарги прямо передбачена законом, однак підготовка неякісних документів реагування, подання безпідставних апеляційних скарг створює зайве навантаження на суди, не сприяє посиленню довіри суспільства до професійної діяльності прокурора та підриває авторитет органів прокуратури загалом. У зв´язку з цим прокурорам необхідно відповідально ставитися до виконання зазначених обов´язків.

Доповнення апеляційної скарги в будь-якому випадку означає розширення її змістовної частини (доводів і міркувань до клопотань, викладених в апеляційній скарзі раніше) або доданих до неї матеріалів без їх якісної переоцінки, тоді як зміна апеляційної скарги передбачає внесення до неї будь-яких коректив, що впливають на зміст апеляційної скарги.

Відмова від апеляційної скарги допускається до закінчення апеляційного розгляду, тоді як зміна чи доповнення апеляційної скарги до початку апеляційного розгляду.

Особливе правило встановлено для внесення до апеляційної скарги змін, які погіршують становище обвинуваченого, згідно з ним не допускаються зміни за межами строків на апеляційне оскарження.

До змін, які тягнуть за собою погіршення становища обвинуваченого, належать такі: щодо необхідності застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи суворіше покарання, скасувати неправильне звільнення обвинуваченого від відбування покарання, збільшити суми, які підлягають стягненню.

Внесення змін або доповнень до апеляційної скарги прокурора з метою зміни правової кваліфікації та/або обсягу обвинувачення, які погіршують становище обвинуваченого, за межами строків на апеляційне оскарження не допускається (ч. 4 ст. 403 КПК України).

Зазначене вимагає від прокурорів посилення відповідальності за стан цієї роботи.

Про внесення змін і доповнень до апеляційної скарги повідомляють інших осіб, які беруть участь в апеляційному розгляді. За наявності їх клопотання суд апеляційної інстанції може надати їм час, необхідний для ознайомлення чи вивчення зміненої апеляційної скарги і подання заперечень на неї.

Питання для самоконтролю

  1. Порядок відмови від апеляційної скарги, зміни і доповнення апеляційної скарги прокурора.
  2. Суб´єкти відмови зі сторони прокурора від апеляційної скарги, зміни і доповнення апеляційної скарги.
  3. Підстави відмови від апеляційної скарги, зміни і доповнення апеляційної скарги прокурора.

загрузка...