Навігація
Посилання
https://itanddigital.ru it-рекрутинговое агентство: кадровое агентство.


Актуальні питання кримінального процесу України

10.2.3. Порядок і строки касаційного оскарження. Зміст та структура касаційної скарги


Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, в той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення.

Протягом строку, встановленого на касаційне оскарження, матеріали кримінального провадження ніким не можуть бути витребувані з суду, який виконує судове рішення, окрім суду касаційної інстанції.

До початку розгляду касаційної скарги, особа яка її подала, може вносити зміни і доповнення, а також відмовитися від касаційної скарги до кінця касаційного провадження, тобто до виходу суддів до нарадчої кімнати для ухвалення рішення по суті справи.

Однак внесення змін до касаційної скарги, які тягнуть за собою погіршення становища обвинуваченого, дозволяється тільки у межах строку на касаційне оскарження.

На касаційну скаргу інші особи, визначені у ст. 425 КПК України, мають право подати заперечення. Заперечення подаються до суду касаційної інстанції у строк, визначений цим судом.

Касаційна скарга має відповідати вимогам, передбаченим у ст. 427 КПК України. У судовій практиці виробилася її структура, яка повністю відповідає всім вимогам закону. Вона складається з чотирьох частин:

вступної;

 • описово-мотивувальної;
 • резолютивної;
 • додаткової.

Вступна частина передбачає:

 • назву суду касаційної інстанції;
 • суб´єкта касаційного оскарження (особу, якій надано таке право відповідно до ст. 425 КПК України), поштову адресу, номер телефону і адресу електронної пошти, якщо такі є;
 • назву документа (касаційна скарга) і судового рішення, яке оскаржується.

У описово-мотивувальній частині зазначаються:

 • судове рішення, що оскаржується та його зміст;
 • анкетні дані засудженого;
 • в чому полягає незаконність, необґрунтованість, невмотивованість судового рішення;
 • обґрунтування та мотиви вимог особи, яка подає скаргу;
 • підстави для скасування або зміни судового рішення;
 • вимоги особи, яка оскаржує судове рішення, до суду касаційної інстанції;
 • норми кримінального процесуального закону, які регламентують об´єкти, суб´єкти касаційного провадження, порядок та строки оскарження судового рішення, вимоги до касаційної скарги (ст.ст. 424-427 КПК України).

У резолютивній частині формулюються вимоги щодо судового рішення, тобто пропонується прийняти одне із рішень, на які уповноважений суд касаційної інстанції згідно зі ст. 436 КПК України, зокрема:

 • скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції;
 • скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження;
 • змінити судове рішення.

Якщо в касаційній скарзі йдеться про зміну судового рішення, то обов´язково зазначається, як кваліфікувати дії, яким чином пом´якшити покарання, скасувати чи пом´якшити додаткове покарання, виключити кваліфікуючу ознаку, зменшити суми, що підлягають стягненню, або збільшити їх, якщо таке збільшення не вплине на обсяг обвинувачення (кваліфікацію злочину), застосувати закон про амністію тощо.

У додатковій частині зазначається, які документи долучаються до касаційної скарги, зокрема:

 • копія касаційної скарги (за кількістю учасників судового розгляду, які мають право подати заперечення);
 • копія судового рішення, яке оскаржується;
 • довідки, характеристики, схеми, фотографії, інші документи.

Якщо особа не бажає брати участь у касаційному розгляді, вона зазначає це в касаційній скарзі.

Зазначена вимога у процесуальному законі щодо апеляційного і касаційного оскарження з´явилася у зв´язку з можливістю ухвалювати судові рішення за результатами письмового провадження, якщо всі учасники судового провадження заявили клопотання про його здійснення за їх відсутності.

Касаційна скарга підписується особою, яка її подає. Якщо касаційну скаргу подає захисник, представник потерпілого, до неї додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують його повноваження відповідно до вимог цього Кодексу.

Додержання зазначених вимог при складанні касаційної скарги це не проста формальність, адже від її якості залежить результат перегляду кримінальної справи судом касаційної інстанції.

Питання для самоконтролю

 1. Порядок подання касаційної скарги.
 2. Строки подання касаційної скарги.
 3. Порядок зміни чи доповнення касаційної скарги, відмови від неї.
 4. Форма та зміст касаційної скарги.
 5. Порядок подання заперечення на касаційну скаргу.

загрузка...