Навігація
Посилання


Актуальні питання кримінального процесу України

§ 12.5. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб


Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб є одним із напрямів міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. Основною підставою для звернення до запитуваної сторони компетентність у справах Договірної Держави за умов, викладених у міжнародних договорах, виконувати санкцію, встановлену в іншій Договірній Державі, яка може виконуватися в цій Державі.

Сфера визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених виходить із змісту та обсягу даного напряму співробітництва, що визначається міжнародними зобов´язаннями України. Так, відповідно ст. 4 Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків 1970 року санкція може виконуватися іншою Договірною Державою тільки у разі, якщо згідно із її законодавством дія, за яку було встановлено санкцію, була б злочином в разі її вчинення на її території, та особа, якій було встановлено санкцію, підлягала б покаранню, в разі якщо вона вчинила б цю дію там. Держава винесення вироку може запитати іншу Договірну Державу виконати санкцію, лише якщо виконано одну чи більше з наступних умов:

1) якщо засуджена особа постійно проживає в іншій Державі;

2) якщо виконання санкції в іншій Державі вірогідно покращить перспективи соціальної реабілітації засудженої особи;

3) якщо санкція передбачає позбавлення волі, санкція може бути виконана після виконання іншої санкції, що передбачає позбавлення волі, яку засуджена особа відбуває чи має відбути в іншій Державі;

4) якщо інша Держава є Державою походження засудженої особи і заявила про своє бажання прийняти відповідальність за виконання такої санкції;

5) якщо вона вважає, що вона сама не може виконати санкцію, навіть за допомогою видачі, а інша Держава може.

Зазначимо, що згідно з КПК України вирок суду іноземної держави може бути визнаний і виконаний на території України у випадках і в обсязі, передбачених міжнародним договором, згода на обов´язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно з ч. 3 ст. 602 КПК України запит про виконання вироку суду іноземної держави, крім запиту про передачу засудженої особи, Міністерство юстиції України розглядає упродовж тридцяти днів з моменту надходження запиту. Якщо запит і додаткові матеріали надійшли іноземною мовою, цей строк продовжується до трьох місяців. При розгляді запиту про виконання вироку суду іноземної держави Міністерство юстиції України з´ясовує наявність підстав, передбачених міжнародним договором України для його задоволення. З цією метою Міністерство може запитувати необхідні матеріали та інформацію в Україні або у компетентного органу іноземної держави. Після встановлення відповідності запиту про визнання і виконання вироку суду іноземної держави умовам, передбаченим міжнародним договором України, Міністерство юстиції України направляє до суду клопотання про визнання і виконання вироку суду іноземної держави і передає наявні матеріали. При відмові у задоволенні запиту Міністерство юстиції України повідомляє про це іноземний орган, від якого надійшов запит, з роз´ясненням підстав відмови.

Відповідно до ст. 603 КПК України клопотання Міністерства юстиції України про виконання вироку суду іноземної держави розглядається протяг

ом одного місяця з дня його отримання судом першої інстанції, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться місце проживання чи останнє відоме місце проживання засудженої особи, або місце перебування майна такої особи, а в разі їх відсутності місце знаходження Міністерства юстиції України. Про дату такого судового засідання повідомляють особі, щодо якої ухвалено вирок, якщо вона перебуває на території України. Така особа має право користуватися правовою допомогою захисника. Судовий розгляд здійснюється за участю прокурора. При розгляді клопотання Міністерства юстиції України про виконання вироку суду іноземної держави суд встановлює, чи дотримані умови, передбачені міжнародним договором, згода на обов´язковість якого надана Верховною Радою України. При цьому суд не перевіряє фактичні обставини, встановлені вироком суду іноземної держави, та не вирішує питання щодо винуватості особи.

Виконання вироку суду іноземної держави проводиться згідно зі ст. 604 КПК України, згідно з якою ухвала про виконання вироку суду іноземної держави звертається до виконання враховуючи КПК України. Міністерство юстиції України повідомляє запитуючій стороні про результати виконання вироку суду іноземної держави.

Розглядаючи питання передачі засуджених осіб, необхідно зауважити, що підставою для відбування покарання є запит уповноваженого (центрального) органу іноземної держави, звернення засудженого, його законного представника або близьких родичів чи членів сім´ї, а також інші обставини, передбачені законом України або міжнародним договором, згода на обов´язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно зі ст. 606 КПК України засуджену судом України особу може бути передано для відбування покарання в іншу державу, а засудженого іноземним судом громадянина України прийнято для відбування покарання в Україні тільки за умов:

1) якщо ця особа є громадянином держави виконання вироку;

2) якщо вирок набрав законної сили;

3) якщо на час отримання запиту про передачу засуджений має відбувати покарання упродовж якнайменш шести місяців або якщо йому ухвалено вирок до ув´язнення на невизначений строк;

4) якщо на передачу згоден засуджений або з урахуванням його віку або фізичного чи психічного стану на це згоден законний представник засудженого;

5) якщо кримінальне правопорушення, внаслідок вчинення якого було ухвалено вирок, є злочином згідно із законодавством держави виконання вироку або було б злочином у разі вчинення на її території, за вчинення якого може бути призначено покарання у виді позбавлення волі;

6) якщо відшкодовано майнову шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, а в разі наявності також процесуальні витрати;

7) якщо держава ухвалення вироку і держава виконання вироку згодні на передачу засудженого.

Питання про передачу осіб, засуджених судами України до позбавлення волі, для відбування покарання в державах, громадянами яких вони є, вирішується Міністерством юстиції України. Якщо засуджений є громадянином іноземної держави учасниці міжнародного договору про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для відбування покарання в державі, громадянином якої він є, орган, на який покладено обов´язок приведення вироку до виконання, роз´яснює засудженому його право звернутися до Міністерства юстиції України або до уповноваженого (центрального) органу держави, громадянином якої він є, з клопотанням про передачу його для відбування покарання в цій державі на підставі та в порядку, передбачених КПК України. Положення цієї частини не перешкоджають засудженим громадянам інших держав звертатися з проханням про передачу в державу свого громадянства для подальшого відбування покарання. Міністерство юстиції України після вивчення та перевірки матеріалів у разі їх належного оформлення та за наявності підстав, передбачених КПК України або міжнародним договором, приймає рішення щодо передачі особи, засудженої судом України до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання у державі, громадянином якої вона є, про що надсилає інформацію відповідному органу іноземної держави та особі, за ініціативою якої розглядалося питання передачі засудженої особи.

Визнання та виконання в Україні вироків міжнародних судових установ, а також прийняття осіб, засуджених такими судами до позбавлення волі, здійснюються згідно з правилами КПК України на підставі міжнародного договору, згода на обов´язковість якого надана Верховною Радою України.

Питання для самоконтролю

  1. Поняття «визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб».
  2. Правова основа визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.
  3. Підстави визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.
  4. Порядок визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.

загрузка...