Навігація
Посилання

Актуальні проблеми конституційного права України
За заг. ред. професора Олійника А. Ю.

Актуальні проблеми конституційного права України

Навчальний посібник. - Київ, 2012.- 552 c.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Рекомендовано вченою радою Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ (протокол № 10 від 25 травня 2011 року)

Рецензенти:

Гусарєв С. Д., доктор юридичних наук, професор.

Кузьменко О. В., докор юридичних наук, професор.

Павленко М. І., доктор історичних наук, професор.

Автрський колектив:

1. Букач Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент (розділ 2, 4 разом з Олійником А. Ю.);

2. Колб Олександр Григорович, доктор юридичних наук, професор (підрозділ 9.1 розділу 3 разом з Пустовіт Ж. М., Яцишиним М. М.);

3. Кулик Тетяна Олександрівна (розділ 6 разом з Юрковською Л. Г.);

4. Лазаренко Леся Анатоліївна, кандидат юридичних наук (розділ 5 разом з Олійником А. Ю., Пустовіт Ж. М.);

5. Олійник Анатолій Юхимович, кандидат юридичних наук, професор (розділ 1 разом з Пустовіт Ж. М., розділи 2, 4 разом з Букачем В. В., розділ 5 разом з Лазаренко Л. А., Пустовіт Ж. М.);

6. Пустовіт Жанна Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент (розділ 3, глава 9 разом з Колб О. Г., Яцишиним М. М., розділ 5 разом з Лазаренко Л. А., Олійником А. Ю.);

7. Юрковська Лідія Геннадіївна (розділ 6 разом з Кулик Т. О.);

8. Яцишин Михайло Михайлович, доктор юридичних наук, доцент (розділ 3 разом з Колб О. Г., Пустовіт Ж. М.).

У підручнику на підставі узагальнення діючого законодавства та юридичної практики розглянуто поняття та зміст теорії конституціоналізму, предмет, методи, систему і розвиток конституції та її реформування, конституційно-правове становище людини і громадянина в суспільстві та державі в умовах конституційної реформи, реформування основ народовладдя, утворення і функціонування органів законодавчої, виконавчої, судової влади і контрольно-наглядових органів та органів, посадових і службових осіб місцевого самоврядування, територіального устрою України та конституційний статус Автономної Республіки Крим.

загрузка...