Навігація
Посилання


ПЕРЕДМОВА 9

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ (А. Ю. Олійник, Ж. М. Пустовіт) 12

Модуль 1. Основи теорії конституціоналізму та сутність конституції 12

Глава 1. Виникнення, розвиток та сучасний стан світового і українського конституціоналізму 13

Поняття та загальна характеристика світового конституціоналізму 13

Етапи розвитку світового конституціоналізму 16

Розвиток конституціоналізму в Європі 19

Виникнення та розвиток теорії конституціоналізму в Україні 29

Глава 2. Теоретичне обґрунтування визначення конституції та її сутність 32

Основні положення теорії конституції 32

Юридична конституція 35

Формальна конституція 37

Матеріальна конституція 45

Фактична конституція 48

Матеріали для індивідуальної і самостійної роботи 49

Модуль 2. Теоретичні положення конституції 50

Глава 3. Предмет, методи, функцій і види конституції´ 50

Предмет та методи конституції 50

Функції конституції 55

Види конституцій 57

Риси та юридичні властивості конституції 60

Глава 4. Прийняття конституції та її місце в системі національного законодавства 64

Порядок підготовки і прийняття конституції 64

Особливий суб´єкт прийняття конституції 69

Установчий характер конституційних положень 73

Місце конституції в системі національного законодавства 74

Матеріали для індивідуальної і самостійної роботи

Модуль 3. Розвиток та сучасний стан Конституції України 77

Глава 5. Історія конституційного розвитку України 77

Конституційний процес в Україні 77

Конст

итуція Пилипа Орлика 5 квітня 1710 р 85

Конституція УНР від 29 квітня 1918 року 87

Конституції ЗУНР 88

Конституції України радянського періоду 90

Глава 6. Основні етапи та напрями новітньої конституційної реформи в Україні 93

Особливості розробки, обговорення та прийняття змін до Конституції України 1996 р 93

Загальна характеристика Конституції України 1996 р 102

Конституційно-правові норми та їх специфіка 105

Підстави класифікації конституційно-правових норм 107

Об´єднання конституційно-правових норм 108

Поняття та специфіка конституційно-правових відносин 109

Суб´єкти конституційно-правових відносин 113

Матеріали для індивідуальної і самостійної роботи 115

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ В УМОВАХ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (В. В. Букач, А. Ю. Олійник) 116

Модуль 4. Проблеми реформування конституційного ладу 116

Глава 7. Конституційний лад України в умовах конституційної реформи 117

Поняття конституційного ладу та його співвідношення з державним ладом 117

Закріплення загальних засад конституційного ладу в Конституції України 125

Засади конституційного ладу як загальний конституційно-правовий інститут 139

Гуманістичні і демократичні засади конституційного ладу України 144

Народний суверенітет і його співвідношення з національним і державним суверенітетом 148

Форми здійснення народовладдя 153

Глава 8. Форма Української держави та її якісні риси 161

Форма правління та форма державного устрою України згідно Конституції 1996 р., форма державного режиму 161

Україна — суверенна і незалежна держава 172

Україна — демократична, правова, соціальна держава 180

Конституція 1996 р. про основні функції і обов´язки Української держави 188

Політичні, економічні, соціальні і культурні засади конституційного ладу України 197

Захист конституційного ладу України 206

Матеріали для індивідуальної і самостійної роботи 208

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА І КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ (Ж. М. Пустовіт) 209

Модуль 5. Конституційний правовий статус людини і громадянина України в світлі конституційної реформи 209

Глава 9. Поняття, види та зміст правового статусу людини і громадянина в Україні в умовах конституційної реформи (О.Г. Колб, Ж.М. Пустовіт, М.М. Яцишин) 210

Поняття, види та зміст правового статусу людини і громадянина 210

Правосуб´єктність та принципи правового статусу людини і громадянина 213

Громадянство як елемент правового статусу людини і громадянина 216

Конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців 227

Перспективи удосконалення правового статусу національних меншин в Україні 229

Глава 10. Права, свободи та обов´язки людини і громадянина в Україні, перспективи їх реформування 232

Основи класифікації прав, свобод та обов´язків людини і громадянина в Україні і напрями їх удосконалення 232

Громадянські права і свободи людини і громадянина в Україні і їх удосконалення 235

Політичні права і свободи людини і громадянина в Україні і їх удосконалення 243

Економічні права і свободи людини і громадянина в Україні і їх удосконалення 253

Соціальні права і свободи людини і громадянина в Україні і ії удосконалення 255

Культурні права і свободи людини і громадянина в Україні і їх удосконалення 267

Конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні та їх удосконалення 274

Конституційні обов´язки людини і громадянина в Україні і перспективи їх удосконалення 283

Матеріали для індивідуальної і самостійної роботи 293

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ НАРОДОВЛАДДЯ У СВІТЛІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (В. В. Букач, А. Ю. Олійник) 294

Модуль 6. Форми народовладдя в Україні та конституційна реформа 294

Глава 11. Перспективи удосконалення виборчої демократії в Україні 295

Вибори як форма народовладдя в Україні 295

Виборче право в Україні 302

Виборчі системи в Україні 310

Виборчий процес в Україні 313

Юридична відповідальність за порушення виборчого права .... 335

Глава 12. Удосконалення референдної демократії в Україні 336

Поняття референдної демократії в Україні 336

Ініціювання, призначення, підготовка, проведення всеукраїнського референдуму та реалізація його результатів 343

Місцеві референдуми та їх удосконалення 348

Юридична відповідальність за порушення права референдної демократії 351

Глава 13. Інші форми народовладдя в Україні та тенденції їх розвитку 355

Поняття та види інших форм народовладдя в Україні 355

Перспективи розвитку всенародного та місцевого обговорення нормативно-правових актів та індивідуальних рішень 358

Удосконалення місцевих зборів, громадських слухань, ініціатив та інших форм безпосередньої демократії в Україні 361

Матеріали для індивідуальної і самостійної роботи 367

РОЗДІЛ 5. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ (Л. Лазаренко, А. Ю. Олійник, Ж. М. Пустовіт) 369

Модуль 7. Представницька демократія в Україні та перспективи її реформування 369

Глава 14. Конституційні основи реформування органів законодавчої, виконавчої, судової влади та контрольно-наглядових органів в Україні 370

Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої, судової влади та контрольно-наглядових органів в Україні 370

Напрями реформування Верховної Ради України — парламенту України 376

Глава держави — Президент України та перспективи конституційної реформи 391

Органи виконавчої влади і адміністративна реформа 397

Напрями реформування судової влади 410

Конституційне правосуддя в механізмі правового захисту Конституції України 419

Перспективи реформування конституційних контрольно-наглядових органів 422

Глава 15. Захист Конституції України в умовах реформування діяльності правоохоронних органів 448

Конституційні основи організації і діяльності правоохоронних органів щодо захисту Конституції України 448

Перспективи реформування діяльності Служби безпеки України та захист Конституції України 453

Реформа діяльності органів внутрішніх справ і захист ними Конституції України 454

Перспективи реформування діяльності інших правоохоронних органів в умовах захисту Конституції України 466

Глава 16. Конституційні основи реформування політичних партій і громадських організацій та інших суб´єктів громадянського суспільства в Україні 477

Загальна характеристика суб´єктів громадянського суспільства в умовах конституційної реформи 477

Напрями реформування об´єднань громадян як суб´єктів громадянського суспільства 478

Удосконалення діяльності релігійних організацій 479

Перспективи реформування засобів масової інформації 483

Матеріали для індивідуальної і самостійної роботи 484

РОЗДІЛ 6. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (Т. Кулик, Л. Г. Юрковська) 485

Модуль 8. Перспективи реформування територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні 485

Глава 17. Територіальний устрій в Україні та конституційні основи його реформування 486

Територіальний устрій в Україні та перспективи його удосконалення 486

Правовий статус Автономної Республіки Крим у світлі конституційної реформи 488

Поняття, принципи та система адміністративно-територіального устрою 492

Адміністративно-територіальна реформа в Україні та її мета ... 499

Глава 18. Реформування місцевого самоврядування в Україні 509

Причини за яких необхідне реформування місцевого самоврядування 509

Напрями реформування місцевого самоврядування в Україні 513

Проблеми реформування територіальної громади 516

Реформування повноважень районних і обласних рад 519

Реформування сільських, селищних і міських рад 522

Проблеми реформування місцевих бюджетів 524

Необхідність імплементації в Конституцію України принципів Європейської хартії місцевого самоврядування 526

Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування у світлі здійснення Конституційної реформи місцевого самоврядування 531

Удосконалення законодавства про місцеві вибори у світлі реформи місцевого самоврядування 535

Матеріали для індивідуальної і самостійної роботи 539

ВИСНОВКИ 540

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 543


загрузка...