Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ (Олійник А. Ю, Пустовіт Ж. М.). МОДУЛЬ 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ТА СУТНІСТЬ КОНСТИТУЦІЇ


На заліковий модуль з основ теорії конституціоналізму та сутності конституції відводиться 18 годин. З них лекційних 4 години. Лекції передбачено по темам: «Виникнення, розвиток та сучасний стан світового і українського конституціоналізму» (2 години) і «Теоретичне обґрунтування визначення конституції та її сутність» (2 години). По обох темах відводиться 4 години для семінарських занять та 2 години на індивідуальну роботу. 8 годин по модулю відводиться на самостійну роботу студентів (по 4 години на кожну тему). Підготовка до залікового модулю передбачає опанування студентами нижче приведеного матеріалу.


загрузка...