Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

1.2. Етапи розвитку світового конституціоналізму


Для того щоб повніше розкрити сучасне поняття конституціоналізму, необхідно хоча б коротко розглянути розвиток світового конституційного процесу, обумовленого еволюцією держави в новий і новітній час. У цьому розвитку можна виділити чотири етапи. Перший етап конституційного розвитку (початок XVIII ст. — закінчення першої світової війни) — період становлення і утвердження буржуазного конституціоналізму в Америці і передових країнах Європи. Саме в цей період з´являються перші конституції: США — 1787 р., Франція — 1791 р., (були прийняті на основі, відповідно, Декларації незалежності 1776 р. і Декларації прав людини і громадянина 1789 р.) Саме вони здійснили величезний вплив на світовий конституційний розвиток. Фактично ці дві конституції поклали початок двом конституційним моделям: «американській» — конституції організації і діяльності державної влади і «французької» — ліберальній конституції, призваній максимально обмежити втручання держави в життя громадянського суспільства й окремого індивіда. Наприклад, американська конституція була прийнята на основі Декларації про незалежності США, яка була затверджена 4 липня 1776 року. Основні її положення відображали ідеї природного права, що відстоювалися в той час американськими революціонерами демократами Томасом Пейном (1737—1809) і Томасом Джеферсоном (1743—1726). Декларація закріпила такі основні положення:

  • а) рівність всіх на природні права такі як право на життя, свободу, недоторканість, власність, щастя і безпеку;
  • б) право на знищення уряду, що не задовольняє інтереси народу;
  • в) ідея суверенітету народу;
  • г) принцип розподілу влад;
  • д) право народу на вибір такої форми правління, що відповідає його інтересам;
  • є) ідею про те, що уряд лише слуга народу і повинен діяти в інтересах народу.

Ідеї великої торгово-промислової буржуазії і плантаторів-рабовласників в США в період боротьби за незалежність відстоював Олександр Гамільтон (1757—1804). Він виступив проти включення біля про права до Конституції США 1787 року. Цією конституцією було закріплено сильну уряду владу, оформлено утворення республіки буржуазії та плантаторів. Біль про права не був включений до Конституції США навіть незважаючи на те, що в конституціях штатів біль про права найшов своє відображення. І тільки завдяки активним ініціативам Джеферсона і деяких інших революційних демократів та прогресивних політичних діячів Америки до Конституцію США було прийнято десять доповнень, що вступили в дію в 1791 році, проголосили права і свободи громадян Сполучених Штатів Америки і ввійшли в історію правової думки як американський Біль про права. Другий етап конституційного розвитку (період між двома світовими війнами) характеризується поділом єдиного світового конституційного процесу в результаті створення в Росії соціалістичної держави. Фактично, сформувалися дві антагоністичні конституційні моделі «капіталістична» і «соціалістична». У основі першої залишилася усе та ж ліберальна концепція. Сформувалися нові тенденції конституційного розвитку, виникнення яких обумовлювалося змінами, що мали місце в соціально-економічних і політичних структурах суспільства

. У основу другої моделі лягли концепції постулатів марксистської теорії про закономірності розвитку суспільства і держави в їхній класовій природі. Були закріплені основні принципи організації державної влади, політичної, соціальної й економічної організації суспільства, правового становища особистості і її відношень з суспільством і державою. Всі названі комуністичні ідеї докорінно відрізнялися від принципів «капіталістичної» моделі конституції. Таке роздвоєння конституційної ідеології надовго спричинило вороже ставлення однієї частини світової спільноти, що мала капіталістичні орієнтири розвитку суспільства до іншої частини яка сповідувала комуністичні ідеали розвитку суспільства. Третій етап конституційного розвитку (період від закінчення другої світової війни до початку 90-х) характеризується розширенням масштабів конституційного процесу й істотними змінами його утримання та удосконалення. Конституційному процесу на цьому етапі властиве різноманіття основних конституційних моделей і їхніх різновидів. Основними були:

  • а) західна конституційна модель, що склалася на попередніх етапах конституційного розвитку;
  • б) соціалістична модель, що раніше була представлена радянськими конституціями, а потім і конституціями інших соціалістичних країн, що з´явились на терені Європейських держав;
  • в) нова конституційна модель, що була втілена в конституціях країн, що розвиваються. Країни, що розвивалися і орієнтувалися на капіталістичну чи на соціалістичну модель.

Кожна з названих моделей мала свої різновиди, свої тенденції розвитку. Четвертий етап конституційного розвитку почався на межі 80-90-х років із відмовою більшості соціалістичних і країн, що розвиваються, від колишнього шляху розвитку і вступом на шлях демократичних перетворень суспільства і держави, широкомасштабного здійснення конституційних реформ, відновлення практично всього конституційного законодавства. Початок розвитку цієї моделі було покладено зі зламом Берлінської стіни та об´єднанням Східної і Західної Німеччини у одну державу. Далі був вихід з Союзу РСР Прибалтійських країн та припинення існування СРСР як держави і утворення 8 і 11 грудня 1991 року Співдружності Незалежних Держав.

Отже, розвиток світового конституційного процесу слід пов´язувати з чотирма етапами його розвитку. Перший етап класичний і характеризується прийняттям перших конституцій США і Європи. Другий — характеризується розвитком конституціоналізму між двома світовими війнами. Цей період характеризується закріпленням у конституціях країн Європи і Азії економічних, соціальних і культурних прав і свобод. Третій етап з кінця другої світової війни і до початку 80-х характеризувався розширенням двох систем капіталістичної і соціалістичної та існуванням двох типів конституцій у всіх континентах світу. Четвертий етап почався в кінці 80 на початку 90 рр. ХХ ст. і характеризується розвитком конституціоналізму постіндустріального суспільства.


загрузка...