Навігація
Посилання


Поняття «юридична конституція» виникло як результат протиставлення поняттю «фактична конституція». Під юридичною конституцією розуміють систему правових норм, які закріплюють основи конституційного ладу, правовий статус особи, основи функціонування громадянського суспільства і правової держави, безпосередні і представницькі форми реалізації влади, форму і механізм держави, територіальний устрій держави та порядок утворення і функціонування місцевого самоврядування. Юридичні конституції характеризуються як нормативне закріплення моделі реалізації влади. Основними ознаками юридичної конституції є:

  • а) наявність системи правових норм;
  • б) закріплення народного суверенітету, форм народовладдя, верховенства права, символіку держави, статусу особи, територіального устрою і системи місцевого самоврядування;
  • в) порядок дії, внесення змін і припинення дії.

Юридичні конституції — це система правових норм. Правові норми можуть мати різну юридичну силу але усі вони мають регулювати конституційні відносини. Визначаючи юридичну конституцію В. Кравченко звертає увагу на такі обставини:

  • а) практично усі держави світу мають нормативні акти, що називаються конституціями;
  • б) не можна ототожнювати терміни «конституція» і «основний закон».

Аналізуючи нормативні акти, що називаються конституціями він приходить висновку, що не всі нормативні акти які називаються конституціями є такими насправді. В якості таких актів він приводить приклад «радянських конституцій» вважаючи їх «квазі конституціями». Хоча з такою його позицією не можна повністю погодитися. Стосовно ототожнення термінів «конституція» і «основний закон» слід погодитися з В. Кравченко у тому, що не усі конституції мають вищу юридичну силу (Великої Британії, Ізраїлю). В той же час більшість сучасних конституцій у їх формальному розумінні мають вищу юридичну силу в державі і є основними законами цих держав (Конституція Російської Федерації, Конституція України тощо).

Чи усі юридичні конституції закріплюють народний суверенітет, форму народовладдя, верховенство права, символіку держави, статусу особи, територіального устрою і системи місцевого самоврядування? Відповідь має бути однозначна, не всі.

Наприклад, Конституція Швеції складається з чотирьох актів:

  • а) Акт про престолонаслідування;
  • б) Форма правління;
  • в) Акт про свободу друку;
  • г) Основний закон про свободу висловлювань.

Названі акти не охоплюють регулюванням усі елементи, що складають предмет конституційного регулювання. Однак, більшість конституцій, які складаються з одного нормативно-правового акту, закріплюють, регулюють і охороняють вищезгадані суспільні відносини, що є предметом конституційного правового регулювання.

Більшість конституцій країн світу передбачають особливий порядок дії, внесення змін і припинення дії конституції. Особливий порядок дії конституцій передбачає можливість прямої дії окремих норм. В той же час, значна кількість норм і принципів конституції потребують прийняття окремих законів в яких деталізуються положення конституції. Щодо внесення змін до к

онституції існують різні положення. Наприклад, до Конституції США зміни може внести Конгрес США, якщо за це проголосує дві третини конгресменів кожної палати або національний Конвент, скликаний Конгресом за вимогою законодавчих органів двох третин штатів. Для надання чинності поправка має бути схвалена трьома четвертями штатів. За Конституцією Естонської Республіки право порушувати питання про зміни Конституції має не менше ніж одна п´ята членів Державних Зборів та Президент Республіки. Глави «Загальні положення» та «Зміна Конституції» можуть бути змінені тільки в результаті референдуму. Конституція може бути змінена законом, прийнятим: а) в результаті референдуму; б) двома підряд складами державних зборів; в) Державними зборами як термінове питання. Припинити дію конституції (окремих її норм) можливо шляхом прийняття і введення в дію нової конституції чи її окремих положень.

Отже, юридична конституція це завжди правові норми, що встановлюють, регулюють і охороняють конституційні правовідносини. За формою юридичну конституцію можна розглядати як формальну і матеріальну.


загрузка...