Навігація
Посилання


Під фактичною конституцією розуміють реально існуючий конституційний лад, основу якого складають ті об´єктивні відносини, які визначають найбільш суттєві економічні, політичні, соціальні та інші характеристики суспільства. Фактичну конституцію складають економічна, політична та соціально основи держави і суспільства, які органічно взаємозв´язані між собою. Юридична конституція є офіційним закріпленням фактичного порядку речей, вторинним, похідним від них засобом нормативного впорядкування реальних суспільних відносин. Вона існує незалежно від того, чи знайшла у конституційних правових нормах своє юридичне втілення чи ні. Це певний порядок державного і суспільного устрою. Фактичну і юридичну конституції слід розглядати як самостійні явища. Їх не можна ототожнювати. Особливого значення між фактичною і юридичною конституціями набуло їх співвідношення у сучасних умовах, оскільки основи державного устрою зазнають радикальних змін. Фактична конституція часто випереджає юридичну конституцію, яка стає гальмом розвитку основоположних суспільних відносин. Першочергове завдання конституційного будівництва полягає в необхідності приведення юридичної конституції у відповідність з конституцією фактичною. В Україні до прийняття нової Конституції практично був великий розрив між фактичною і юридичною конституціями. Ті нові явища, що існували в економіці, політиці та інших сферах суспільного життя, не були закріплені у конституції. Основне завдання Української держави на сучасному етапі розвитку суспільства вчасно привести у відповідність з конституцією фактичною положення юридичної конституції.

Отже, фактична конституція — це реально існуючий конституційний лад який складається з економічної, політичної, соціально-культурної та інших основ суспільного і державного життя, є орієнтиром для нормативного закріплення фактично існуючого стану у юридичній конституції і органічно взаємозв´язані між собою.


загрузка...