Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

МОДУЛЬ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ


На заліковий модуль з теоретичних положень конституції відводиться 18 годин. Передбачається розглянути дві теми: «Поняття, предмет, методи, функції і види конституції» та «Прийняття конституції, її місце в системі національного законодавства». На лекції по названих темах відводиться 4 години. Для глибокого вивчення теоретичного матеріалу передбачається провести 4 години семінарських занять. 8 годин відведено на самостійну роботу і 2 години на індивідуальну роботу для захисту питань, що були предметом самостійного вивчення. Матеріал, що подається нижче пропонується для вивчення з метою опанування модульного завдання.


загрузка...