Навігація
Посилання


Функції конституції — це напрямки впливу конституційних норм на суспільні відносини. Розрізняють політичну, ідеологічну і юридичну функції конституцій.

Політична функція конституції — це напрямок впливу конституційних норм на політичні відносини у сфері суспільного життя та державних аспектів внутрішньої і зовнішньої політики. Конституція встановлює основні засади організації і функціонування публічної влади, принципи політичної діяльності держави і суспільства, функціонування політичної системи. Публічна влада в Україні здійснюється як безпосередньо народом, так і через органи держави, органи місцевого самоврядування, політичні партії і громадські організації. Конституція закріплює основні засади утворення і функціонування апарату держави, органів Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. Основними принципами діяльності держави і суспільства є демократизм, поєднання суспільних і державних інтересів, політичне, економічне і ідеологічне багатоманіття. Стратегічними завданнями конституції у сфері внутрішньої політики є:

  • відокремлення політичної влади від економіки;
  • органічне поєднання механізмів державного регулювання і ринкових саморегуляторів;
  • ґрунтування на конституційних принципах верховенства права, верховенства Конституції, верховенства закону.

У внутрішньому політичному курсі України важливим є досягнення такого стану економіки, щоб політики не втручалися і не могли втручатися в економічні процеси. В Україні суспільне життя ґрунтується на засадах політичного і економічного багатоманіття. Політична діяльність, яка не заборонена Конституцією і законами України, гарантується державою. В той же час Україна самостійно:

  • а) визначає економічний статус і стратегію соціально-економічного розвитку в інтересах свого народу;
  • б) здійснює управління економічними процесами з метою відродження і всебічного розвитку соціальної та культурної сфери, задоволення потреб громадян України у матеріальних, соціальних і духовних благах, охорони навколишнього середовища;
  • в) визначає структуру народного господарства, пріоритетні напрями господарської діяльності, форми і методи господарювання та управління суспільним виробництвом;
  • г) здійснює фінансово-бюджетну, грошово-кредитну, цінову, інвестиційну, науково-технічну і зовнішньоекономічну політику.

Конституція забезпечує стабільність політичної організації суспільства, розвиток внутрішніх і зовнішніх політичних відносин, удосконалення політичного процесу.

Ідеологічне багатоманіття в Україні і реалізація ідеологічної функції полягає у виховній ролі конституції. Конституційні норми закріплюють взаємовідносини людини з державою і суспільством. Жодна ідеологія в суспільстві не визнається загальнодержавною, розвиваються такі соціальні цінності як свобода людини, демократичні форми зміни конституційного ладу, свобода діяльності засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства, непорушність і незвужуваність прав людини, заборона цензури тощо.

Юридична функція конституції пов´язана з тим, що конституція є основним джерелом права, має вищу юридичну силу, носить установчий характер і є базою чинного законодавства, закріплює, регулює

та охороняє конституційні правовідносини. До юридичних функцій конституції відносять закріплюючу, регулятивну та охоронну. Закріпляюча функція конституції сприяє тому, що її норми закріплюють конституційні моделі поведінки суб´єктів, забороняють певні дії чи зобов´язують діяти саме так, як це вигідно для більшості інших людей і в інтересах кожної окремої людини. Більшість конституційних норм регулює суспільні процеси з метою поєднання безпосередніх і представницьких форм народовладдя. В той же час існує значна частина не конкретних положень. Наприклад, потрібно удосконалювати принципи виборчої і референдної демократії. Слід на конституційному рівні визначити які саме результати референдумів мають обов´язковий характер. Потребують удосконалення регулятивні норми конституції щодо окремих засад конституційного ладу, правового статусу людини і громадянина, механізму і форми держави та розмежування компетенції державних органів на місцях і органів місцевого самоврядування. З метою удосконалення охоронної функції конституції є необхідність чіткіше сформулювати її окремі охоронні норми. Це торкається питань дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, Глави держави, Кабінету Міністрів України, суддів Конституційного Суду України, загальних судів тощо. Це забезпечить підвищення охоронної функції Конституції України. Деякі автори пропонують розглядати і інші функції конституції: правонаступництва, протидії радикалізму, збереження територіальної цілісності, забезпечення за народом права реалізуватися як єдине джерело державної влади.

Отже, конституційні функції — це обумовлені її соціальним призначенням основні напрями впливу конституційних норм на суспільні відносини у політичній, економічній, соціальній, ідеологічній та юридичній сферах життєдіяльності суспільства з метою її взаємодії в процесі закріплення, регулювання та охорони суспільства, держави та людини.


загрузка...