Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

МОДУЛЬ 3 РОЗВИТОК ТА СУЧАСНИЙ СТАН КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ


На заліковий модуль щодо розвитку та сучасного стану конституції відводиться 18 годин. Передбачається розглянути дві теми: «Історія конституційного розвитку України» та «Основні етапи та напрями новітньої конституційної реформи в Україні». На лекції відводиться 4 години. Для глибокого вивчення теоретичного матеріалу передбачається провести 4 години семінарських занять. 8 годин відведено на самостійну роботу і 2 години на індивідуальну роботу для захисту питань, що були предметом самостійного вивчення. Матеріал, що подається нижче пропонується для вивчення з метою опанування модульного завдання.


загрузка...