Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

РОЗДІЛ 2 ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ (В. В. Букач, А. Ю. Олійник). МОДУЛЬ 4 ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ


На заліковий модуль з основ теорії конституційного ладу та форми держави відводиться 18 годин. З них лекційних 4 години. Лекції передбачено по темам: «Конституційний лад України в умовах конституційної реформи» (2 години) і «Форма Української держави та її якісні риси» (2 години). По обох темах відводиться 4 години для семінарських занять та 2 години на індивідуальну роботу. 8 годин по модулю відводиться на самостійну роботу студентів (по 4 години на кожну тему). Існуючі актуальні проблеми конституційного права України пов´язані з реформування законодавства і правовідносин конституційного ладу України, його якісними рисами, гуманістичними, економічними, політичними, соціальними та іншими його засадами, його поняттям, принципами, системою норм його регулювання тощо. Підготовка до залікового модулю передбачає опанування студентами нижче приведеного матеріалу.


загрузка...