Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

8.6. Захист конституційного ладу України


Проблема захисту конституційного ладу України є загальною проблемою недопущення протиправних видів поведінки в процесі здійснення конституційних норм. Категорію «захист» здебільшого вживають у широкому і вузькому розумінні. Саме в широкому розумінні захист означає забезпечення, тобто створення сприятливих умов для реалізації конституційних норм, їх охорона від будь-яких посягань, захист від правопорушень, тобто припинення правопорушень і притягнення винуватих за вчинення правопорушення до юридичної відповідальності та відновлення порушених норм і відшкодування спричинених збитків (матеріальних і моральних). Звідси у широкому розумінні захист конституційного ладу України означає забезпечення втілення змісту норм «Загальних засад» у повсякденних суспільних відносинах. Захист конституційного ладу України характеризується такими ознаками;

а) створення сприятливих умов для здійснення конституційних норм усіма суб´єктами права;

б) охорона конституційних норм від будь-яких протиправних посягань;

в) припинення правопорушень і притягнення винуватих до юридичної відповідальності;

г) відновлення порушеного права (конституційної норми де це можливо);

д) відшкодування спричинених збитків (матеріальних і моральних).

Суб´єктами захисту конституційного ладу України є:

а) держава, її органи і посадові та службові особи;

б) органи, посадові і службові особи місцевого самоврядування;

в) інші суб´єкти громадянського суспільства в Україні.

Захист конституційного ладу України здійснюється шляхом забезпечення:

а) суверенітету і територіальної цілісності і недоторканності України;

б) економічної безпеки;

в) інформаційної безпеки

г) державної безпеки і державного кордону;

ґ) соціального захисту тих, хто перебуває на службі та членів їх сімей.

Захист конституційного ладу України є найважливішою функцією Української держави, справою всього Українського народу. Він здійснюється усіма суспільними і державними інституціями. Особливу роль відіграють правоохоронні органи держави. Серед державних інституцій захист конституційного ладу покладається на:

а) Верховну Раду (парламент) України;

б) Президент України як главу Української держави і гаранта Конституції України;

в) Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади (центральні і місцеві);

г) органи судової влади в Україні; д) інші державні органи влади в Україні.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. На території України забороняється

створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом та не допускається розташування іноземних військових баз.

Таким чином, захист конституційного ладу України — це діяльність держави, її органів і посадових та службових осіб, органів, посадових і службових осіб місцевого самоврядування, інших суб´єктів громадянського суспільства України щодо створення сприятливих умов для здійснення конституційних норм усіма суб´єктами права, їх охорони від будь-яких протиправних посягань, припинення правопорушень і притягнення винуватих до юридичної відповідальності та відновлення порушених конституційних норм і відшкодування спричинених збитків.


загрузка...