Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА І КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ (Ж. М. Пустовіт) МОДУЛЬ 5 КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ В СВІТЛІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ


На заліковий модуль з теоретичних положень конституції відводиться 18 годин. Передбачається розглянути дві теми: «Поняття, види та зміст правового статусу людини і громадянина в Україні» та «Права, свободи та обов´язки громадян України, перспективи їх реформування». На лекції по названих темах відводиться 4 години. Для глибокого вивчення теоретичного матеріалу передбачається провести 4 години семінарських занять. 8 годин відведено на самостійну роботу і 2 години на індивідуальну роботу для захисту питань, що були предметом самостійного вивчення. Проблема конституційного правового статусу особи полягає в неоднаковому доктринарному розумінні змісту та видів конституційного правового статусу людини і громадянина і в необхідності реформування окремих прав, свобод та обов´язків людини і громадянина в Україні. Матеріал, що подається нижче пропонується для вивчення з метою опанування модульного завдання.


загрузка...