Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

РОЗДІЛ 4 ОСНОВИ НАРОДОВЛАДДЯ У СВІТЛІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (В. В. Букач, А. Ю. Олійник) МОДУЛЬ 6 ФОРМИ НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ ТА КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА


На заліковий модуль з основ теорії конституційного ладу та форми держави відводиться 18 годин. З них лекційних 4 години. Лекції передбачено по темам: «Перспективи удосконалення виборчої демократії в Україні» (2 години) і «Удосконалення референдної демократії в Україні» (2 години). По обох темах відводиться 4 години для семінарських занять та 2 години на індивідуальну роботу. 8 годин по модулю відводиться на самостійну роботу студентів (по 2 години на перші дві теми і 4 год. на тему: «Інші форми народовладдя в Україні та тенденції їх розвитку»). Існуючі актуальні проблеми конституційного права України пов´язані з реформування законодавства і правовідносин виборчого і референдного права та інших безпосередніх форм народовладдя в України, виборчої системи і виборчого процесу, порядку організації і проведення референдумів та відповідальності за порушення законодавства про вибори і референдуми в Україні. Підготовка до залікового модулю передбачає опанування студентами нижче приведеного матеріалу.


загрузка...