Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

11.5. Юридична відповідальність за порушення виборчого права


В першому розділі розглядалася конституційно-правова відповідальність сутність якої полягає в особливому виді соціальної відповідальності суб´єктів конституційного права. В той же час її розглядають (О. Фрицький), як специфічний вид юридичної відповідальності. Настає така відповідальність при наявності конституційного делікту (правопорушення). Склад конституційного правопорушення включає в себе суб´єкти, об´єкти, форми конституційної правової відповідальності. Суб´єктами конституційної правової відповідальності можуть бути:

а) органи державної влади (законодавчої, виконавчої, судової, контрольно-наглядової);

б) державні органи;

в) вищі посадові особи;

г) органи і посадові особи місцевого самоврядування;

д) фізичні особи.

Об´єктами конституційного правопорушення є політико-правові суспільні відносини, що регулюються нормами конституційного права України. Формами (санкціями) конституційної правової відповідальності є:

1) скасування або призупинення дії нормативно-правового акта, який не відповідає Конституції України;

2) дострокове припинення повноважень певного органу або посадової особи;

3) визнання виборів або результатів референдуму недійсними;

4) відповідальність депутатів перед парламентом або перед місцевою радою;

5) офіційне визнання роботи державних органів, органів місцевого самоврядування або їх посадових чи службових осіб незадовільною тощо.

Розрізняють два види конституційної відповідальності перспективну, тобто відповідальне ставлення до виконання своїх обов´язків і ретроспективну, тобто відповідальність за минулі протиправні дії. В даному випадку нас цікавить відповідальність за порушення виборчих прав. По-перше ця відповідальність може бути як конституційна наприклад виключення з виборчого процесу кандидатів на посади за порушення умов проведення передвиборної агітації тощо. По-друге відповідальність за порушення виборчих прав громадян може бути і адміністративною та кримінальною. У даному випадку мова йде про протиправні дії як членів виборчих комісій так і виборців. В Кодексі про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення умов проведення передвиборної агітації. Протиправними діями ознаки яких підпадають під ознаки злочину є підкуп виборців, порушення таємниці голосування, підробка результатів виборів тощо. В зазначених прикладах є протиправні дії суб´єктів виборчого права, які посягають на встановлені в державі правила проведення виборчого процесу.

Таким чином, порушення як об´єктивного так і суб´єктивного виборчого права передбачає встановлення державою певних санкцій за протиправні дії, які перешкоджають ефективно реалізувати зазначені права.


загрузка...