Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

Глава 13 Інші форми народовладдя в Україні та тенденції їх розвитку 13.1. Поняття та види інших форм народовладдя в Україні


Вихідними принципами для характеристики України як демократичної, правової держави є положення про те, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ і що народ здійснює владу безпосередньо і через органи місцевого самоврядування. Поряд з основними формами народовладдя (виборами і референдумами) чільне місце в здійсненні безпосереднього народовладдя належить таким формам як:

  • а) всенародне та місцеве обговорення нормативно-правових актів та індивідуальних рішень;
  • б) місцеві збори;
  • в) громадські слухання та ініціативи тощо.

Сутність всенародного та місцевого обговорення нормативно-правових актів та індивідуально-правових рішень полягає у безпосередній участі громадян України у зазначеному процесі. Важливим важелем такої форми є втілення принципу народовладдя і виявлення волі суверена щодо урегулювання окремих суспільних відносин правом та виконання, використання і застосування норм права як форм правореалізації. В Україні питання всеукраїнського обговорення законодавчих актів постійно знаходяться у центр уваги. Перші обговорення Конституції України і інших законів було вже організовано після отримання Україною своєї незалежності у серпні 1991 р. З того часу всенародні і місцеві обговорення як конституційних такі і поточних законів та нормативних і індивідуально-правових актів на місцях не припинялися. Наприклад, у вересні 2009 р. на всенародне обговорення було винесено проект Конституції України, який запропонував тодішній Президент України Віктор Ющенко. Він запрошував усіх громадян зробити свій крок до справедливої й заможної України і долучитися до всенародного обговорення запропонованого ним проекту Конституції України. А. Ющенко запропонував обговорити проект Конституції України і приєднуватися до його думки та підтримати його реформи. Одною з його ідей була необхідність консолідувати людей найвищого вченого рівня, правозахисників, політиків, які сформулювали концепцію Конституції України, а він узяв її за основу для того, щоб розробити оновлений варіант Основного Закону. Він розповідав, що близько 5 місяців тому (до 22.09.2004 р.) направив цей проект на суд Венеціанської комісії, яка, у свою чергу, дала йому найвищу оцінку. Найчесніша конституція та, яка в своїй основі приймається до президентських виборів. Запропонований ним проект Конституції України був, на його думку, кредитом довіри народу України на другий термін його президенства. Тоді на офіційному сайті Президент України було створено окрему сторінку, на якій екс. глава держави був готовий з кожним зацікавленим громадянином України обговорити запропонований ним проект Конституції України, був готовий побачити сприйняття чи несприйняття проекту Конституції і був готовий дослухатися до кожного громадянина України. Однак, нам відомо, що позицію В. Ющенко народ не підтримав і Президентом України обрав В. Януковича.

Ініціатором всенародного обговорення була у свій час (кінець 2009 р.) і екс-Прем´єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона ініціювала всенародне обговорення проектів Бюджетного кодексу та Державного бюджету на 2010 рік, які були розроблені попереднім урядом з урахуванням (як їм це здавалося) фінансових інтересів регіонів. З такою ініціативою Юлія Тимошенко виступила в Луцьку під час нарад

и з питань регіональної політики, розвитку територій та міжбюджетних відносин з представниками сільських та селищних рад Волинської, Рівненської, Житомирської, Львівської та Тернопільської областей. Юлія Тимошенко зазначала, що після президентських виборів буде ухвалений новий Бюджетний кодекс і на його основі Державний бюджет на 2010 рік, який передбачатиме децентралізацію фінансів в Україні. Вона підкреслювала, що згідно з новим Бюджетним кодексом, сплачені податкові надходження залишатимуться там, де люди живуть та працюють, а не перераховуватимуться в центр. «Це буде перший народний бюджет країни, який дозволить селам, селищам та містам України розквітнути». За словами екс. глави Уряду, для пришвидшення процесу ухвалення цих документів, вони повинні бути ретельно вивірені «на предмет кожної коми»: «Зараз ми маємо трохи часу для того, щоб удосконалити документи, щоб вони отримали не лише підтримку Уряду, а всенародну підтримку в Україні».

Але не сталося так як задумувалося. Народ підтримав не Юлію Тимошенко. За словами екс. глави Уряду, для пришвидшення процесу ухвалення цих документів, вони повинні були ретельно вивірені «на предмет кожної коми». Вона говорила, що «зараз ми маємо трохи часу для того, щоб удосконалити документи, щоб вони отримали не лише підтримку Уряду, а всенародну підтримку в Україні». Однак, після обрання Президентом України у січні 2010 року Віктора Януковича змінилися керівники і члени Уряду, які започаткували власні думки щодо удосконалення названих документів.

8 липня 2010 р. Верховна Рада України прийняла постанову «Про всенародне обговорення проекту Податкового кодексу України». Свою позицію парламент обґрунтовував тим, що «зважаючи на особливий регулятивний вплив Податкового кодексу України на суспільні відносини та його значення для кожної людини, для підвищення конкурентоспроможності національної економіки, створення сприятливих фіскальних умов для залучення прямих іноземних інвестицій, активізації інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні, забезпечення її сталого економічного розвитку, формування відповідального ставлення платників податків до виконання своїх податкових зобов´язань, забезпечення суттєвого зменшення масштабів ухилення від сплати податків, демократизація податкової служби, встановлення рівноправних відносин між платниками податків і податковими органами, запровадження єдиного соціального внеску та покращення процедури його адміністрування, а також забезпечення раціонального використання природних ресурсів» виникла потреба широкого обговорення проекту кодексу з метою врахування усіх пропозицій суб´єктів підприємницької діяльності та інших суб´єктів громадянського суспільства.

Отже, в Україні після отримання нею незалежності були започатковані ряд форм народовладдя, серед яких і всенародне обговорення законів та інших актів влади. Удосконалення здійснення названих форм потребує прийняття закону про всенародне і місцеве обговорення нормативних і індивідуальних актів та постійне удосконалення практики їх застосування в Україні.

У зв´язку з реформуванням місцевого самоврядування особливе значення в реалізації безпосередніх форм народовладдя належить місцевим зборам, громадським слуханням та ініціативам. Це певні можливості колективів людей, які направленні (адресовані) органам державної влади, місцевого самоврядування, а також їх посадовим особам з метою удосконалення конституційного і законодавчого регулювання волі народу для різних суб´єктів публічної влади. Проведення місцевих зборів, громадських слухань і місцевих народних ініціатив регулюється діючим законодавством України і потребує подальшого урегулювання та удосконалення практики застосування.

Отже, реформування безпосередніх форм народовладдя на місцях залишається одною з актуальних проблем конституційного права України.


загрузка...