Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

РОЗДІЛ 5 КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ (Л. А. Лазаренко, А. Ю. Олійник, Ж. М. Пустовіт). МОДУЛЬ 7 ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ


На заліковий модуль щодо розвитку та сучасного стану представницької демократії відводиться 18 годин. Передбачається розглянути три теми: «Конституційні основи реформування органів законодавчої, виконавчої, судової влади та контрольно-наглядових органів в Україні», «Захист Конституції України через реформування діяльності правоохоронних органів», «Конституційні основи реформування об´єднань громадян та інших суб´єктів громадянського суспільства в Україні». На лекції відводиться 6 години. Для глибокого вивчення теоретичного матеріалу передбачається провести 6 години семінарських занять. 4 годин відведено на самостійну роботу і 2 години на індивідуальну роботу для захисту питань, що були предметом самостійного вивчення. Актуальність названих проблем полягає в реформуванні органів влади, їх діяльності по забезпеченню Конституції України та реформуванні суб´єктів громадянського суспільства. Матеріал, що подається нижче пропонується для вивчення з метою опанування модульного завдання.


загрузка...