Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

14.6. Конституційне правосуддя в механізмі правового захисту Конституції України


Судова охорона Конституції України здійснюється Конституційним Судом України і судами загальної юрисдикції. Така охорона може здійснюватися за допомогою судового контролю та судового нагляду. Судовий контроль характеризується такими ознаками:

 • а) закріплення принципу верховенства Конституції;
 • б) встановлення відповідності Конституції усіх нормативних джерел, що діють в межах національної правової системи;
 • в) визнання невідповідності Конституції актів парламенту, глави держави, уряду та Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 • г) неможливість оскарження актів органу конституційного контролю.

Закріплення принципу верховенства Конституції України здійснено в Основному Законі (ст. 8). Сама ідея конституційного контролю базується на вказаному принципі, що означає:

 • а) Конституція України є найвищим позитивним джерелом права;
 • б) вона має бути жорсткою;
 • в) визнання неписаних конституційних принципів, які характеризують верховенство права.

Конституція України у першу чергу є чинним позитивним правом. Відображення нею політичних, моральних та філософських декларацій носить похідний характер. У першу чергу це Основний Закон, який обмежує владу держави, її органів та посадових осіб і містить гарантії основних прав людини і громадянина. Визнання Конституції України чинним позитивним правом передбачає неможливість її зміни задля задоволення інтересів якоїсь політичної партії чи виборчого блоку.

Конституційний контроль реально можливий лише при наявності жорсткої конституції. Порядок змін конституції має бути таким, щоб забезпечити конституційний імунітет від можливості щоденного втручання законодавчої влади в процедуру внесення конституційних змін.

Конституційний контроль передбачає дію неписаних конституційних принципів, що передбачають її дух у питаннях захисту її фундаментальних положень. Особливо це торкається забезпечення основних прав і свобод людини і громадянина.

Завданням конституційного контролю є встановлення відповідності Конституції України нормативних джерел, що діють в межах національної правової системи. Конституційний Суд України здійснює конституційний контроль щодо невідповідності Конституції України актів парламенту, глави держави, уряду та Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Режим законності щодо інших нормативних актів в разі їх невідповідності Конституції і законам України здійснюється судами загальної юрисдикції.

Конституційний Суд України приймає рішення і висновки які є остаточними і не можуть бути оскаржені. З моменту опублікування рішення нормативно-правовий акт, який визнано не конституційним перестає діяти.

Отже, судовий контроль — це діяльність Конституційного Суду України з метою закріплення принципу верховенства Конституції України щодо встановлення відповідності їй нормативно-правових актів парламенту, глави держави, уряду та Верховної Ради Автономної Республіки Крим шляхом винесення рішень, що припиняють дію акту та не можуть бути оскаржені.

Судовий контроль щодо інших нормативно-правових актів може здійснюватися в Україні судами загальної юрисдикції. На відміну від Конституційного Суду України суди загальної юрисдикції здійснюють судовий контрол

ь за додержанням Конституції і законів України усіма іншими суб´єктами правотворчості, крім парламенту, глави держави, уряду, Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Рішення судів загальної юрисдикції підлягають апеляційному і касаційному оскарженню.

Судовий нагляд здійснюють суди загальної юрисдикції стосовно актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань додержання прав людини. Ознаками судового нагляду є:

 • а) діяльність судів загальної юрисдикції в Україні;
 • б) по встановленню невідповідності Конституції і законам України актів органів держави і місцевого самоврядування та їх посадових осіб з питань прав людини;
 • в) з метою дотримання законності і правопорядку.

У випадках встановлення невідповідності Конституції і законам України актів органів держави і місцевого самоврядування та їх посадових осіб з питань прав людини суди загальної юрисдикції Через Верховний Суд України чи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звертаються до Конституційного Суду України з проханням визнати такий акт неконституційним.

Конституційний Суд України розглядає таке конституційне подання і в разі установлення невідповідності законів, указів, постанов та правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим визнає їх неконституційними з метою дотримання законності і правопорядку в Україні.

Таким чином, Конституційна юрисдикція в Україні — це закріплена в Конституції України та в інших законодавчих актах система суб´єктів, об´єктів, форм і методів діяльності Конституційного Суду України, що отримує свою фіксацію у процесуальних актів при здійсненні особливого виду нормативного контролю шляхом застосування норм конституційного права з метою панування його верховенства у всіх сферах державного і суспільного життя. Основними ознаками конституційної юрисдикції, на нашу думку, є:

 • система суб´єктів, об´єктів, форм і методів діяльності та процесуальних актів;
 • їх конституційне та законодавче закріплення;
 • особливий вид застосування права;
 • здійснення нормоконтролю;
 • метою є панування верховенства права.

Процес конституційного судочинства в Україні здійснюється у певному процесуальному порядку. Процесуальний порядок провадження по справах має певні стадії:

а) порядок звернення до Конституційного Суду;

б) порядок попереднього розгляду звернень; в) порядок розгляду звернень на пленарних засіданнях;

г) прийняття і введення в дію актів Конституційного Суду. Актами Конституційного Суду України є конституційні рішення і конституційні висновки. Судова охорона Конституції України здійснюється шляхом проведення судового контролю і судового нагляду.


загрузка...