Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

15.2. Перспективи реформування діяльності Служби безпеки України та захист Конституції України


Служба безпеки України (СБУ) державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. На цей орган центральної виконавчої влади зі спеціальним статусом покладається у межах, визначених законодавством, повноваження щодо захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав людини і громадянина від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб. До завдань СБУ також входять запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України. Систему СБУ становлять:

а) Центральне управління Служби безпеки України;

б) Служба безпеки Автономної Республіки Крим та підпорядковані їй регіональні органи;

в) органи військової контррозвідки;

г) військові формування;

д) навчальні, науково-дослідні та інші заклади Служби безпеки України. Діяльність цієї служби, її органів і співробітників ґрунтується на принципах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України. В оперативно-службовій діяльності вона додержується принципів єдиноначальності і колегіальності, гласності і конспірації. Організація і порядок діяльності Служби безпеки передбачено Законом України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 р.

Потребують реформуванню законодавство, що регулює діяльність служби безпеки України та функції, повноваження, форми і методи діяльності названої служби. Серед найбільш важливих напрямів удосконалення діяльності СБУ є питання реорганізації досудового слідства та кримінально-процесуальної реформи законодавства. Слід створювати умови удосконалення повноважень СБУ таким чином, щоб максимально забезпечити деполітизацію діяльності названого правоохоронного органу. Усі дії СБУ мають будуватися виключного на принципах верховенства права і правового закону.


загрузка...