Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

16.4. Перспективи реформування засобів масової інформації


Важливе значення щодо забезпечення реалізації конституційних норм належить засобам масової інформації (ЗМІ). Конституція України (ст. 34) закріплює право кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Правову основу діяльності ЗМІ, крім конституційних норм, становлять закони України:

а) Про інформацію;

б) Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні;

в) Про телебачення і радіомовлення;

г) Про інформаційні агентства;

д) Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів;

е) Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації;

є) Про систему Громадського телебачення і радіомовлення в Україні та інші.

Суб´єктами інформаційних відносин є:

а) громадяни України;

б) юридичні особи;

в) держава;

г) інші держави, їх громадяни та юридичні особи, міжнародні організації та особи без громадянства.

Законом гарантується свобода слова і вільне вираження у друкованій формі своїх поглядів і переконань, що означає право кожного громадянина вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку інформацію за допомогою друкованих засобів масової інформації. На нашу думку, до закону слід внести уточнення, давши змогу не лише громадянинові, а кожній особі вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку інформацію за допомогою друкованих засобів масової інформації. Держава гарантує підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів, тобто творчих працівників, які професійно збирають, одержують, створюють і займаються підготовкою інформації для засобів масової інформації, виконують редакційно-посадові службові обов´язки в засобах масової інформації (у штаті або на позаштатних засадах) відповідно до професійних назв посад (роботи) журналіста, які зазначаються в державному класифікаторі професій України.

Отже, головними суб´єктами, що забезпечує свободу інформації та функціонування ЗМІ щодо забезпечення Конституції Україні є журналісти. З метою подальшого здійснення конституційної реформи в Україні слід удосконалювати:

а) законодавство про діяльність журналістів;

б) прийняти «Кодекс професійного поводження журналістів та підвищення стандартів їхньої роботи»;

в) практику реалізації їх функцій, повноважень, форм і методів роботи тощо.


загрузка...