Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

РОЗДІЛ 6 КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (Т. О. Кулик, Л. Г. Юрковська) МОДУЛЬ 8 ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ


На заліковий модуль з основ реформування територіального устрою і місцевого самоврядування в Україні відводиться 18 годин. З них лекційних 4 години. Лекції передбачено по темам: «Територіальний устрій в Україні та конституційні основи його реформування» (2 години) і «Реформування місцевого самоврядування в Україні» (2 години). По обох темах відводиться 4 години для семінарських занять та 2 години на індивідуальну роботу. 8 годин по модулю відводиться на самостійну роботу студентів (по 4 години на кожну тему). Підготовка до залікового модулю передбачає опанування студентами нижче приведеного матеріалу.


загрузка...