Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

18.6. Проблеми реформування місцевих бюджетів


Чинна Конституція закріпила визначальні положення щодо матеріальної та фінансової самостійності місцевого самоврядування. Так, вона передбачила існування комунальної власності як окремої форми публічної власності, а також місцевих бюджетів. Проте реалізація вказаних конституційних норм на сьогодні досить ускладнена. Як уже зазначалося, в цій сфері в першу чергу слід змінити основні законодавчі підходи до формування доходної частини місцевих бюджетів у напрямку децентралізації, зростання самостійності представницьких органів місцевого самоврядування у бюджетному процесі, формування Зведеного бюджету України знизу-догори, а не навпаки. На жаль, конституційне положення щодо права громади управляти комунальною власністю залишилось законодавчо незабезпеченим. Також не вдається децентралізувати бюджетну систему та реалізувати передбачені у Бюджетному кодексі України принцип формування місцевих бюджетів. Великі сподівання у сфері вдосконалення фінансової основи місцевого самоврядування покладалися на нещодавно прийняті Бюджетний та Податковий кодекси України. Проте їх прийняття не виправдало сподівань, оскільки фундаментальні проблеми формування бюджетів місцевого самоврядування, зокрема, розширення джерел наповнення доходної частини місцевих бюджетів не були вирішені. Також залишилась неподоланою після прийняття Податкового кодексу України законодавча прогалина у сфері оподаткування органів самоорганізації населення.

Таким чином, фінансово-економічний аспект реформи місцевого самоврядування має включати:

  • а) формування фінансово-економічних засад комунальних об´єднань територіальних громад, реалізацію заходів щодо формування комунальної власності;
  • б) здійснення заходів, спрямованих на розвиток фінансів територіальних громад, зокрема, на розширення джерел наповнення доходної частини місцевих бюджетів за рахунок місцевих податки та зборів, комунальних платежів, фінансів комунальних підприємств;
  • в) забезпечення фактичного відокремлення місцевих бюджетів від Державного бюджету України, що є необхідною передумовою їх самостійності за рахунок розширення джерел наповнення доходної частини місцевих бюджетів;
  • г) забезпечення можливостей надання всіма територіальними громадами громадських послуг на рівні державних мінімальних соціальних стандартів;
  • д) вдосконалення механізму фінансування делегованих законом повноважень виконавчої влади органам місцевого самоврядування;
  • е) створення ефективного механізму державної фінансової підтримки місцевого самоврядування;
  • є) запровадження для місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць прямих міжбюджетних відносини з Державним бюджетом України (після проведення реформи адміністративно-територіального устрою);
  • ж) подолання існуючої практики дублювання функцій органів, які здійснюють управління на різних територіальних рівнях, щодо фінансування бюджетних установ та організацій.

Міжбюджетні відносини залишаються однією з головних проблем у відносинах між центральними органами виконавчої влади та місцевим самоврядуванням. Без фінансової незалежності, без самостійного формування і використання місцевих бюджетів органи місцевого самоврядування не зможуть здійснювати на належному рівні свої повнова

ження. Створення умов для належного виконання повноважень органами місцевого самоврядування потребує вдосконалення законодавства щодо місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин. Зокрема, слід забезпечити відповідність рівня фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування їхнім повноваженням. Для забезпечення фінансовими ресурсами виконання наданих державою повноважень за органами місцевого самоврядування мають бути закріплені загальнонаціональні податки і збори, на рівень сплати яких органи місцевого самоврядування мають істотний вплив. Для забезпечення власних повноважень органів місцевого самоврядування необхідно використовувати місцеві податки, збори та інші платежі. При цьому органам місцевого самоврядування слід законодавчо розширити фінансові засоби для забезпечення виконання власних повноважень у вигляді місцевих податків, зборів та інших платежів, права їх встановлення, регулювання ставок тощо. Трансфери, що надходять до місцевих бюджетів, повинні мати виключно цільове спрямування на фінансування місцевих програм розвитку. Трансферти повинні надаватись бюджетам місцевого самоврядування, які є кінцевими отримувачами цих трансфертів. Розрахунок трансфертів повинен проходити прозоро, гласно, із залученням до консультацій представників від всіх рівнів органів місцевого самоврядування, що мають відповідні повноваження. Процедури надання трансфертів повинні забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту їх надання.

Таким чином, вирішення проблеми фінансового забезпечення виконання повноважень місцевого самоврядування має виняткове значення, оскільки саме на органи місцевого самоврядування покладено вирішення питань надання економічних, соціальних та комунальних послуг населенню, соціально-економічного розвитку територій тощо. Саме на рівні місцевого самоврядування забезпечується безпосередня взаємодія органів публічної влади і населення.


загрузка...