Навігація
Посилання


Актуальні проблеми конституційного права України

18.9. Удосконалення законодавства про місцеві вибори у світлі реформи місцевого самоврядування


Виборче законодавство України є однією з найменш стабільних підгалузей законодавства в Україні. За роки незалежності в Україні як на загальнодержавних, так і на місцевих виборах були апробовані мажоритарна, пропорційна та змішана виборчі системи, кожна з яких виявила специфічні особливості реалізації норм виборчого законодавства у практиці виборчого процесу в Україні.

Так, застосування пропорційної виборчої системи на місцевому рівні призвело до того, що велика кількість територіальних громад не отримала своїх представників у районних та обласних радах. До складу рад обласного чи районного рівня подекуди увійшло до 80 % представників обласного чи районного центру. Пропорційні вибори до представницьких органів місцевого самоврядування призвели також до того, що ці органи у багатьох випадках були монополізовані окремими партіями без дієвої опозиції, здатної впливати на прийняття тих чи інших рішень. Таке становище грубо суперечило основним принципам місцевого самоврядування, визначеним у Конституції України, Європейській хартії місцевого самоврядування, Законі «Про місцеве самоврядування в Україні».

Як наслідок, 10 липня 2010 р. був прийнятий новий Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (далі — Закон про вибори депутатів місцевих рад). З прийняттям вказаного законодавчого акту фактично було здійснено повернення до змішаної виборчої системи з окремими удосконаленнями та доповненнями.

Згідно зі статтею 2 Закону про вибори депутатів місцевих рад місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією України та цим Законом загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об´єдналися у сільську громаду), селища.

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою, за якою:

половина від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за виборчими списками кандидатів у депутати від місцевих організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті;

половина від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах (одномандатні мажоритарні виборчі округи), на які поділяється територія відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті.

Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об´єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.

Участь громадян України у місцевих виборах є добровільн

ою. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах.

Відповідно до статті 11 Закону про вибори депутатів місцевих рад виборчий процес це здійснення суб´єктами виборчого процесу (виборцями; Центральною виборчою комісією; виборчими комісіями; кандидатами в депутати; кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови; місцевими організаціями партій, які висунули відповідних кандидатів; офіційними спостерігачами) виборчих процедур, передбачених цим Законом.

Виборчий процес здійснюється на таких засадах:

 • законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;
 • політичного плюралізму та багатопартійності;
 • публічності і відкритості;
 • рівності суб´єктів виборчого процесу перед законом;
 • рівності прав усіх кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
 • свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації незалежно від форми власності;
 • неупередженості органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, керівників підприємств, установ і організацій до місцевих організацій партій, кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Виборчий процес включає такі етапи:

 • утворення виборчих округів;
 • утворення виборчих дільниць;
 • формування складу територіальних виборчих комісій, утворення дільничних виборчих комісій;
 • складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;
 • висування та реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
 • проведення передвиборної агітації;
 • голосування у день виборів;
 • підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.

У окремих випадках виборчий процес включає також етапи повторного голосування та підрахунку голосів виборців, установлення підсумків повторного голосування і результатів місцевих виборів.

Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням результатів місцевих виборів у порядку, передбаченому Законом про вибори депутатів місцевих рад.

Законодавство про місцеві вибори покликане забезпечити якісне формування представницьких органів місцевого самоврядування та обрання сільських, селищних, міських голів. Ефективне функціонування та розвиток місцевого самоврядування в Україні значним чином залежить від рівня професійної, правової, політичної, етичної та естетичної культури осіб, що обираються депутатами місцевих рад та посадовими особами місцевого самоврядування. Отже, виборчий процес має бути організований таким чином, аби обраними могли бути тільки ті особи, що володіють високими професійними та особистими якостями та інтелектуально і морально придатні до роботи в органах місцевого самоврядування.

Як уже зазначалося, виборче законодавство є однією з найменш стабільних підгалузей вітчизняного законодавства. Причиною такого становища є відсутність законодавчих механізмів стабілізації виборчого законодавства, за допомогою яких нівелювалася б політична ангажованість парламенту щодо перманентного внесення змін і доповнень до відповідних законодавчих актів. Такі механізми існують у різних країнах світу, не тільки у європейських країнах з розвинутою демократією. Для прикладу, заслуговує на увагу система виборчого законодавства окремих країн Латинської Америки, зокрема Бразилії. У цих країнах передбачені дієві механізми запобігання кон´юнктурним політичним змінам виборчого законодавства. Сутність вказаного механізму полягає у визначенні законодавчої заборони внесення змін до виборчого законодавства пізніше, ніж за один календарний рік до початку чергових виборів. Окрім цього, внесені законодавчі зміни набувають чинності та можуть бути використані лише на наступних виборах, що відбудуться після найближчих у часі чергових виборів.

З метою забезпечення стабільності вітчизняного виборчого законодавства доцільним також уявляється проведення кодифікації вказаного законодавства на науково обґрунтованих концептуальних та методологічних засадах. Результатом вказаної кодифікації повинно стати прийняття парламентом Виборчого кодексу України. На сьогодні у Верховній Раді Україні зареєстрований та опрацьовується у профільному комітеті Проект Виборчого кодексу України від 23 березня 2010 р. № 4234-1, поданий на заміну Проекту Виборчого кодексу України від 19 березня 2009 р. № 4234 групою народних депутатів. Проте вказаний законопроект знаходиться лише на початковій стадії розгляду у парламенті.

Отже, реформування місцевого самоврядування слід проводити у системній єдності з адміністративною, конституційною реформою, реформами адміністративно-територіального устрою, бюджетного, земельного та виборчого законодавства. Тільки системний підхід до вказаних реформ дозволить забезпечити розбудову в Україні ефективної системи публічної влади.


загрузка...