Навігація
Посилання

Практикум з англійської мови
Г.І. Бовіна

Практикум з англійської мови

Навчальний посібник. - Київ, 2008.- 528 c.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів немовних вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації

Київ «Центр учбової літератури» 2008

Рецензенти:

С.О.Китаєва — кандидат педагогічних наук, доцент (Національний університет

«Києво-Могилянська академія»); Н.К.Кравченко — кандидат філологічних наук, доцент (Державна академія житловокомунального господарства); Л.Х.Ларькова — кандидат філологічних наук, доцент (Київський лінгвістичний національний університет).

Посібник являє собою систематичний курс, зорієнтований на подальше вдосконалення набутих у середній школі навичок усного та писемного мовлення з англійської мови, на поглиблене навчання читанню, аудіюванню, письму та репродуктивній мовленнєвій діяльності, за всіма лексико-тематичними розділами нормативної програми з практики усного та писемного мовлення І курсу немовних ВНЗ.

Рекомендовано студентам І курсу немовних ВНЗ усіх спеціальностей денного та заочного відділень, а також широкого загалу осіб, що бажають покращити свої знання з англійської мови.

Велику користь цей посібник може принести також підприємцям, бізнесменам та іншим особам, які працюють в сфері міжнародного бізнесу та відносин.

Рекомендований навчальний посібник присвячений тематиці, яка стосується особистості, сім´ї, щоденних справ та дозвілля, етики спілкування, покупкам та їжі, яку ми вживаємо.

загрузка...