Навігація
Посилання


A

absorb smth. — поглинати щось

accidentally — випадково

activity — діяльність

aftermath — наслідки

alternative — альтернатива

alternative energy sources — альтернативні види енергії

annoy — дратувати

appeal — звертатися

apropos of smth. — у зв´язку з

atomic bomb — атомна бомба

B

become firmly established — вкорінитися

broaden — розширювати

burger — бутерброд із булочки, розрізаної уздовж

C

can — коробка або банка із жерсті або алюмінію

carbon dioxide — двоокис вуглецю

cashier — касир

chemicals — хімічні речовини

comment on(upon) smth. — коментувати щось

consequence of smth., doing smth. — наслідки чогось

conservation bodies — природоохоронні установи

contribute to — сприяти

Counsellor — радник, член ради

create — створювати

crops — сільськогосподарські рослини

cross out — викреслювати

crowded — густонаселений

cut down — скорочувати

D

dangerous — небезпечний, ризиковий

definitely — безперечно

deplete — знищувати

desertification — наступ пустелі

detente — зменшення напруги

deterioration — погіршення

devastating — руйнівний, спустошувальний

develop — розвивати

disarmament — роззброєння

disaster — катастрофа

discredit — дискредитувати, компрометувати

disease — захворювання, хвороба.

drastic — рішучий, різкий

drought — посуха, засуха

E

ecological disaster — екологічна катастрофа

ecological security — екологічна безпека

ecology — екологія

effect — вплив

enemy — ворог

enterprise — підприємство

environment — навколишнє середовище

environment — природне довкілля

environment pollution — забруднення навколишнього середовища

environmental protection — охорона (захист) природного довкілля

existence — існування

F

fairly — достатньо

fast food restaurant — ресторан

з подачею нескладних страв

fault — провина

fertilizer — добриво

fly — муха

forest fire — пожежа у лісі

foundation — основа, базис, база, фундація

G

gas, oil leakage — вилив нафти, газу

global — глобальний

goods — товари

gradually — поступово

greenhouse effect — парниковий ефект

grow — вирощувати

H

hardly — навряд чи

healthy environment — здорове (незабруднене) природне довкілля

hit — ударяти

humanity — людство

hurricane — ураган, буревій I

illness — недуга, хвороба

image — образ

immediately — відразу

impoverishme

nt of the land — зубожіння землі

industrial facilities — промислові підприємства

international center for emergency environment assistance — Міжнародний центр з надання швидкої екологічної допомоги

international tension — міжнародна напруженість invention — винахід

L

limitation of armaments — обмеження кількості зброї

loads (of) — велика кількість

M

major — головний majority — більшість

mankind, humanity — людство

measure — тут: захід

mining — гірський, рудний

monitor — контролювати

N

natural world — природа, світ природи

non-recyclable — що не використовується повторно

no-waste technology — безвідхідна технологія

nuclear war — ядерна війна

O

overcome — перемагати

ozone hole — озонова дірка

ozone layer — озонова оболонка

P

peaceful coexistence — мирне співіснування

persuade — переконати

pesticide — пестицид

poison — отруїти

pollutants — відходи

pollute — забруднювати

pollution — забруднення

pollution-causing — який спричиняє забруднення

prevent — запобігати, перешкоджати, убезпечувати

proof — доказ

propose — пропонувати, вносити пропозицію

protection — захист, охорона

protection of the environment — захист навколишнього середовища

R

radiation — радіація

re-chargeable — перезарядний

reduce — зменшувати

regard smb. as — вважати когось як, розглядати когось,

як release of gases — викид газів

rubbish bin — урна для сміття

ruin — псувати

ruination — загибель, знищення

rural — сільськогосподарський

S

soil — грунт

soil — земля

solve — вирішувати

state — стан

stringent — неодмінний

T

technology — техніка

tell on — позначатися

tension — напруженість

test — проводити випробування, випробовувати

the military — військові

threat. — загроза

toxic wastes — токсичні відходи

typical — типовий

U

uncrowded — малонаселений

unlimited source of resources — невичерпне джерело ресурсів

unswervingly — неухильно, непохитно

urgent measures — термінові заходи

W

wage — вести, проводити

warming-up process — процес потепління

waste products pollution — відходи забруднення

wrapper — обгортка

Useful phrases and expressions:

in compliance with — відповідно

it depends — залежно від обставин

to adequately process by-products of industry — добре переробляти промислові відходи

to be at war — бути у стані війни

to be closely related — бути тісно зв´язаним

to be concerned about — турбуватися

to be of vital importance — бути надзвичайно важливим

to be rare occurrence — відбуватися рідко

to be thirsty — хотіти пити

to become alarmed — відчувати занепокоєння

to cause acid rain — спричинити кислотний дощ

to combine efforts — поєднувати зусилля

to cover the ground — покривати землю

to cut down the forest — вирубати ліс

to damage the resources — нанести шкоду ресурсам

to drop a bomb — скинути бомбу

to get worried about smth. — бути стурбованим чимось

to issue a statement — опублікувати заяву

to lead to damage — призвести до ушкодження

to obtain good results — досягти хороших результатів

to pass a law — прийняти закон

to preserve peace — зберігати мир

to pump waste gases — викидати відпрацьовані гази

to raise safety standards — підвищувати вимоги до техніки безпеки

to reduce the resources of smth. — скоротити ресурси

to relax international tension — зменшити міжнародну напруженість

to solve a problem (a difficulty) — вирішити проблему,

to supply the economy with resources — забезпечувати економіку

ресурсами

to take measures — вживати заходів to take steps — вживати заходів to that effect — з цією метою

to wage a war (against smb.) — вести війну проти когось знайти вихід із скрутного становища


загрузка...