Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

ДОВІДНИК З ГРАМАТИКИ. ВСТУП


Усі слова в англійській мові (як і в українській) розподіляються на частини мови (Parts of Speech). Частини мови можуть бути повнозначними або службовими, залежно від функцій, які вони виконують у реченні. Повнозначні частини мови можуть бути головними або другорядними членами речення, вони завжди вимовляються з наголосом. Службові частини мови виконують допоміжну функцію в реченні, наголос на них ніколи не падає.

Повнозначні частини мови (Notional Parts of Speech):

іменник (the Noun) — an apple (яблуко); займенник (the Pronoun) — she (вона); дієслово (the Verb) — to write (писати); прикметник (the Adjective) — green (зелений); прислівник (the Adverb) — well (добре); числівник (the Numeral) — four (чотири); Службові частини мови (Structural Parts of Speech):

прийменник (the Preposition) — on (на); сполучник (the Coujunction) — and (i); артикль (the Article) — the; частка (the Particle) — to. Вигуки (the Interjections) — Oh! (O!) не належать ані до повнозначних, ані до службових частин мови.


загрузка...