Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 1. ІМЕННИК (THE NOUN). § 1.1. Загальна характеристика


Слова, що позначають людей, предмети, явища, абстрактні поняття і відповідають на запитання Хто? або Що?, називаються іменниками. У реченні іменник виконує функції: підмета, додатка, означення, обставини або іменної частини складеного іменного присудка (предикатива). Наприклад:

The students are reading the text now. (підмет) (Студенти зараз читають текст.),

She is a student. (предикатив) (Вона — студентка.)

Іменники можуть бути:

власні (Proper Nouns) — England (Англія), Kate (Катерина) та загальні (Common Nouns) — a table (стіл), a bird (птах);

обчислювальні (Countable) — a pen (ручка), a bird (птах) та необ- числювальні (Uncountable) — water (вода), ice (лід);

в однині — an apple (яблуко), a book (книжка) та в множині — apples (яблука), books (книжки);

у двох відмінках: загальному (Common Case) — a student (студент) та в присвійному (Possesive Case) — the student´s (студенти);

прості (Simple) — table (стіл), room (кімната), похідні (Derivitive), що мають суфікс або префікс, — childhood (дитинство), worker (робітник), складені (Compound), що складаються з двох слів, — a black-board (класна дошка), a week-day (буденний день).


загрузка...