Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 1.2. Множина іменників (The Plural of Nouns)


Іменники в англійській мові можуть бути обчислювальними (Countable) та необчислювальними (Uncountable), як і в українській мові.

Обчислювальні іменники позначають особи чи предмети, що можна полічити: a boy (хлопчик), a book (книжка).

Необчислювальні іменники позначають абстрактні поняття або назви речовин. Тобто ті поняття, які неможливо порахувати, наприклад: water — вода. Воду можно порахувати тільки в пляшках або в інший ємності. Саму воду, як окрему одиницю, неможливо порахувати. Також неможна порахувати почуття, знання тощо.

І тому необчислювальні іменники вживаються тільки в однині, а обчислювальні — і в однині, і у множині.

Утворення множини обчислювальних іменників

Множина обчислювальних іменників утворюється декількома шляхами:

Найбільш уживаний — за допомогою закінчення -s:

a pen — pens (ручка — ручки), name — names (ім´я — імена).

За допомогою закінчення -es:

Якщо іменник закінчується на -о:

а) з попередньою голосною закінчення буде -s або -es:

mosquito — mosquitos — mosquitoes (москіт — москіти — москіти)

б) з попередньою приголосною закінчення буде -es:

potato — potatoes (картоплина — картопля) hero — heroes (герой — герої), але: piano — pianos (піаніно), photo — photos (фото).

Якщо іменник закінчується на «-у» з попередньою голосною, то «у» змінюється на «/», а закінчення буде -es:

lady — ladies (панна — панни), army — armies (армія — армії), але у власних іменниках цього не відбувається: Mary — Marys (Марія — Марії).

Якщо іменник закінчується на -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x, то у множині буде -es:

bus — buses (автобус — автобуси), glass — glasses (склянка — склянки), box — boxes (коробка — коробки).

4) Якщо іменник закінчується на -f або -fe, у множині буде закінчення -s (es), а літера «f» — змінюється на «V»:

half — halves (половина — половини), wife — wives (дружина — дружини), але: chief — chiefs (начальник — начальники), handkerchiefs (носовички), roofs (дахи), safes (сейфи).

Множина деяких іменників утворюється тільки зміною кореневого голосного:

a woman — women (жінка — жінки), man — men (чоловік — чоловіки), tooth — teeth (зуб — зуби), a foot — feet (нога — ноги), goose — geese (гуска — гуси), mouse — mice (миша — миші).

Множина від слова ox (бик) утворюється за допомогою суфікса -en — oxen (бики). Слово a child (дитина) має форму множини children (діти).

Деякі іменники мають однакову форму і в однині, і у множині:

a fish — some fish (рибина — декілька рибин), a ship — some ship (вівця — декілька овець).

Іменники, що походять з грецької або латинської мови, зберегли таку форму множини, яку вони мали в цих мовах:

phenomenon — phenomena (феномен — феномени), formula — formulac (формула — формули).

У складн

их іменниках закінчення -s додається:

а) до головного слова, якщо воно утворене від іменників:

a classroom — two classrooms (класна кімната — дві класних кімнати);

б) до останнього слова, якщо воно утворене з різних частин мови:

merry-go-round — merry-go-rounds (карусель — каруселі).

Є такі іменники, що вживаються тільки в однині (на відміну від української мови):

а) необчислювальні іменники:

gold (золото), love (любов);

б) такі іменники, як:

knowledge (знання), advice (порада), progress (прогрес), money (гроші), information (інформація);

в) іменники, що мають закінчення -s, але вважаються одниною:

fonetics (фонетика), phisics (фізика), politics (політика), optics (оптика), news (новина), works (завод), billiards (більярд).

Збірні іменники вживаються як в однині (якщо вони розглядаються як одне ціле):

The crew consists of 20 men. (Команда складається з 20 осіб), так і у множині (якщо мова йде про окремих членів групи): The crew were standing on the desk. (Команда стояла на палубі).

X. Іменники, що складаються з парних предметів, вживаються тільки у множині (як і в українській мові): scales (ваги), spectacles (окуляри).

ХІ. Деякі іменники мають тільки множину (на відміну від української мови): clothes (одяг), goods (крам), contents (зміст), wages (заробітна платня), riches (багатство).

X. Деякі збірні іменники є одниною за формою, але множиною за значенням:

poultry (птиця), cattle (рогата худоба).


загрузка...