Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 1.3. Відмінки іменника. Присвійний відмінок (The Possessive Case)


Відмінок іменника — це така його форма, яка виражає зв´язок з іншими словами. Ми кажемо стіл, на столі, за столом і таким чином розуміємо, про що йде мова.

На відміну від української мови, де є сім відмінків іменника, в англійській їх існує лише два: загальний (the Common Case) та присвійний (the Possessive Case).

Загальний відмінок іменника в англійській мові не дає уявлення про його зв´язок з іншими словами, як це є в українській мові. Зрозуміти зміст висловлювання можна лише за допомогою прийменників та місця знаходження цього іменника у словосполученні чи реченні: This is a table. (Це стіл). I sit at the table. (Я сиджу за столом). There is a book on the table. (На столі лежить книжка). My friend noticed somebody. (Мій друг когось помітив). Somebody noticed my friend. (Хтось помітив мого друга). Усі ці закінчення, наявні в українській мові, в англійській можна зрозуміти лише за допомогою прийменників on, at, а саме слово стіл (table) залишається незмінним. Від місця знаходження слів (friend) та (somebody), змінюється значення всього речення.

Другий відмінок — присвійний — вживається, щоб показати, кому належить та чи інша річ:

Mary´s room (кімната Марії).

Присвійний відмінок (The Possessive Case)

Присвійний відмінок відповідає на запитання: Чий? Чия? Чиє? Іменник у присвійному відмінку зазвичай стоїть перед іншим іменником та є до нього означенням (відповідно до українського іменника в родовому відмінку або присвійного займенника): the children´s mother (мати дітей), my friend´s hat (шапка мого друга).

В українській мові спочатку йде предмет (що?), а вже потім — його приналежність до когось (чиє?), в англійській — навпаки. Саме ця відмінність спричиняє певні труднощі при перекладі:

mypparents´ house — дім моїх батьків.

Вживання присвійного відмінка іменника

У присвійному відмінку вживаються переважно ті іменники, що позначають живі істоти — людей або тварин:

Nick´s friend (друг Миколи), dog´s tail (хвіст собаки).

Крім того, є окремі іменники, що теж можуть вживатися у цьому відмінку:

а) іменники, що позначають час, вагу та відстань:

two days´ leave (дводенна відпустка),

at a mill´s distance (на відстані в одну милю);

б) іменники, що позначають — країни, міста, судна, а також слова world, country, town, city, ocean, river та ship:

Kyiv´s parks (парки Києва), river´s banks (береги річки);

в) іменники, що означають назви планет:

the sun´s rays (сонячні промені);

г) збірні іменники:

society (суспільство), goverment (уряд), party (партія), army (армія), crew (команда), family (сім´я),

the society´s members (члени товариства);

д) прислівники часу:

today (сьогодні), tomorrow (завтра), yesterday (вчора),

today´s newspaper (сьогоднішня газета);

е) неозначені займенники, що позначають невідому особу:

somebody, someone (хтось), anybody, anyone (хто-небудь), other, another (інший), somebody´s pen (чиясь ручка).

Утворення присвійного відмінка іменників

Присвійний відмінок

іменників утворюється:

додаванням апострофа (´) та закінчення -s, якщо іменник в однині:

Tom´s book (книжка Тома);

додаванням тільки апострофа (´) або апострофа та закінчення -s, якщо іменник закінчується на -s, -ss, -x:

James´ coat або James´s coat (пальто Джеймса);

додаванням тільки апострофа (´), якщо іменник у множині:

the students´ marks (оцінки студентів);

додаванням апострофа (´) та закінчення -s до останнього іменника, якщо у присвійному відмінку вживається ціле словосполучення:

Ann and Mary´s room (кімната Ганни та Марії).

Такі слова, як house (дім), shop (магазин), office (контора), часто пропускаються у позиції обставини місця після іменників, вжитих у присвійному відмінку:

Yesterday I was at my friend´s.

(Вчора я була у своєї подруги).

(замість: Yesterday I was at my friend´s house.)

Присвійний відмінок може бути виражений також за допомогою прийменника of (особливо, коли є два іменника, вжиті у присвійному відмінку):

She is the sister of his wife´s mother. (Вона сестра матері його дружини). (замість: She is his wife´s mother´s sister.)


загрузка...