Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 2. Займенник (The pronoun). § 2. ЗАЙМЕННИК (THE PRONOUN). § 2.1. Загальна характеристика


Займенник — це частина мови, яка не називає об´єкти та їх якості, а лише вказує на них. Може вживатися замість іменника, прикметника, числівника тощо. У реченні виконує функції підмета, додатка, означення та іменної частини в складеному іменному присудку (предикатива):

My sister works at a plant.

(Моя сестра працює на заводі).

She is an engineer (підмет).

(Вона — інженер).

Займенники в англійській мові розподіляються за своїм значенням на різні групи: особові (Personal), присвійні (Possessive), зворотні (Reflexive), вказівні (Demonstrative), питальні (Interrogative), неозначені (Indefinite) та інші.


загрузка...