Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 2.2. Особові займенники (Personal Pronouns)


Особові займенники в англійській мові мають два відмінки: називний (the Nominative Case) та об´єктний (the Objective Case).

Особові займенники в називному відмінку виконують функцію підмета або іменної частини складеного іменного присудка (предикатива):

She is a student. (підмет)

(Вона — студентка).

It´s she. (предикатив)

(Це — вона).

Особові займенники розподіляються на 3 особи однини і 3 особи множини.

Перша особа однини — I — я (пишеться завжди з великої літери).

Якщо в реченні є інші особові займенники (або іменники), які ідуть один за одним, то I буде вживатися після них:

You and I should see it.

(Ви та я повинні це побачити).

Друга особа однини — you — ти (однина та множина другої особи збігається за формою):

Tom, what are you doing here? (Том, що ти тут робиш?) Children, what are you doing here? (Діти, що ви тут робите?) Третя особа однини — he — він (замінює іменники, що означають особу чоловічої статі):

Tom is a student. (Том — студент). He learns English. (Він вивчає англійську мову), she — вона (замінює іменники, що означають особу жіночої статі): Ann is a teacher. (Ганна — вчителька). She teaches the pupils. (Вона навчає учнів), it — перекладається на українську мову залежно від роду відповідного іменника в англійській мові — він, вона, воно — і замінює іменники, що позначають тварин, рослин, речі, а також іменник baby (немовля): This is a table. It ´s green. (Це — стіл. Він зелений). This is a pen. It is red. (Це — ручка. Вона червона). This is a window. It is white. (Це — вікно. Воно біле). Перша особа множини — we — ми: We are the students. (Ми — студенти). Друга особа множини — you — ви: Do you hear me? (Ви мене чуєте?)

Третя особа множини — they — вони (замінює іменники, що позначають як живі істоти, так і неживі): The birds fly in the sky. (В небі летять птахи). They return from the South. (Вони повертаються з півдня).

The flowers begin to bloom. (Квіти починають квітнути). They are very beautiful. (Вони дуже гарні). Особові займенники в об´єктному відмінку виконують в реченні функцію додатка:

I saw him in the library yesterday. (додаток) (Я бачив його вчора у бібліотеці).


загрузка...