Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 2.3. Присвійні займенники (Possessive Pronouns)


Присвійні займенники мають дві форми: залежну (Conjoint) і незалежну (Absolute).

Присвійні займенники в залежній формі вживаються перед іменником і виконують в реченні функцію означення. Вони ще називаються займенниками-прикметниками:

My son is very clever. (Мій син дуже розумний ).

Незалежна форма особових займенників вживається самостійно, без іменника, який вони заміняють. Вони називаються займенниками- іменниками і виконують функцію підмета, іменної частини присудка в складеному іменному присудку (предикатива) або додатка.

This is your bag. And that is mine. (Це твоя сумка. А це — моя).

Крім того, особові займенники в незалежній формі з прийменником of вживаються у функції означення: It´s no business of yours. (Це не твоя справа).


загрузка...