Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 2.4. Вказівні займенники (Demonstrative Pronouns)


Вказівні займенники — це займенники, які вказують на особу або предмет. їх досить мало: this (цей, ця, це); that (той, та, те); such (такий, така, таке); the same (той самий, та сама, те саме); а також займенник — it (це).

Займенники this та that мають дві форми: однину — this, that та множину — these (ці) та those (ті).

This (these) — вказують на особу або предмет, що знаходяться у безпосередній близькості від того, хто говорить, або мова йде про події, які відбуваються в момент мовлення чи поточний період часу:

This book is mine.

(Ця книжка — моя).

(Мова йде про книжку, яка є або в руці, або перед тим, хто говорить);

That (those) — вказують на особу або предмет, що знаходяться на відстані від того, хто говорить, або мова йде про минулі чи майбутні події, віддалені в часі:

That book is yours.

(Та книжка — твоя). (Мова йде про книжку, яка знаходиться десь на відстані від того, хто говорить).

Вказівні займенники this (these), that (those) в реченні виконують функції підмета, додатка, предикатива та означення: This is a pen. (підмет) (Це — ручка).

This pen is mine. (означення) (Ця ручка — моя). If you want, take this. (додаток) (Якщо хочеш, візьми цю).

The industrious students were those who worked hard. (предикатив)

(Старанними студентами були ті, які багато працювали).

Займенник that (those) або this (these) разом із займенником one можуть вживатися як замісник раніше згаданого іменника, щоб уникнути його повторення:

This hat is better than that one. (Цей капелюх краще, ніж той). That book is more interesting than this one. (Та книжка цікавіша, ніж ця).

Займенники such, the same виконують в реченні функцію підмета, доповнення, предикатива або означення (тобто вживаються як займенники-іменники або займенники-прикметники):

Such was his jorney. (предикатив) (Такою була його подорож). The same to you. (підмет) (Так само — тобі).

Після займенника such перед обчислювальним іменником в однині вживається неозначений артикль:

It was such gn interesting film! (означення) £Це був такий цікавий такий фільм!)

У ролі вказівного займенника може також вживатися особовий займенник it (це):

It is a desk. (Це — парта).

Довідник з граматики (Grammar quide)


загрузка...