Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 2.5. Зворотні займенники (Reflexive Pronouns)


Зворотні займенники утворюються від присвійних займенників — my, your, our, та особових займенників в об´єктному відмінку — him, her, it, them, шляхом додавання закінчення -self (в однині) та -selVes (у множині).

множина ourselves (самі) yourselves (самі) themselves (самі)

Неозначено-особова форма — oneself (хтось сам). Особливості:

На відміну від особових займенників друга особа в однині — yourself (сам) має окрему форму у множині — yourselves (самі).

Наголос у зворотніх займенниках падає на другу половину слова -self або -selves.

Після дієслів: to wash (вмиватися), to dress (одягатися), to shave (голитися), to bathe (купатися), to hide (ховатися) зворотні іменники часто пропускаються:

I washed, shaved and dressed.

(Я помився, поголився та одягнувся.)

4. Зворотній займенник oneself вживається в неозначено-особових реченнях, або із інфінітивом дієслова: One can buy it oneself. (Можно купити це самому).

Зворотні займенники перекладаються:

- Англійські зворотні займенники відповідають українському зворотньому займеннику себе у різних відмінках: She talks a lot about herself. (Вона багато говорить про себе), I told myself that I had to do that. (Я сказав собі, що я повинен зробити це).

- Деякі дієслова зі зворотніми займенниками після них перекладаються на українську мову зворотніми дієсловами на -ся(сь), щоб показати що дія переходить на саму діючу особу: He hurt himself. (Він забився).

Але, якщо в українському варіанті перед зворотнім займенником себе неможна підставити словосполучення самого себе, то замість зворотнього займенника треба вживати особовий займенник в об´єктному відмінку:

I don´t want anything for myself.

(Я нічого не хочу для себе (самого себе).)

I heard somebody´s steps behind me.

(Я почув чиїсь кроки за собою).

Зворотні займенники також вживаються як підсилювальні слова і перекладаються на українську мову як сам. В цьому сенсі вони вживаються в кінці речення або відразу ж після підсилювального слова:

I saw it myself.

(Я бачив це сам.)

I myself saw it.

(Я сам бачив це.)

- В реченні зворотні займенники виконують функції додатка, обставини та предикативу:

When she looked at him she was herself again. (Коли вона подивилася на нього, вона знов була сама собою) (предикатив)


загрузка...