Навігація
Посилання
https://goodcapitan.ru москва фотосессия в студии фотостудии москвы. http://www.petertraktor.ru отвал к702 нож отвала.


Практикум з англійської мови

§ 2.8. Кількісні займенники (Quantitative Pronouns)


До кількісних займенників належать такі: some /any (декілька), many /much (багато), few, little (мало), a few, a little (кілька, трохи). Вони вживаються як займенники-прикметники і як займенники- іменники.

1. Some вживається із обчислювальними і необчислювальними іменниками в стверджувальних реченнях (з необчислювальними іменниками на українську мову не перекладається):

There are some apples on the plate. (На тарілці є декілька яблук.) There is some snow in the street. (На вулиці є сніг.) ♦ Any вживається з обчислювальними і необчислювальними іменниками в питальних та заперечних реченнях (з необчислювальними іменниками на українську мову не перекладається): There are not any apples on the plate. (На тарілці нема ніяких яблук.) Are there any apples on the plate?

(Чи є на тарілці якісь яблука?) There isn´t any snow in the street. (На вулиці нема ніякого снігу.) Is there any snow in the street? (Чи є сніг на вулиці?)

2. Many вживається із обчислювальними іменниками в питальних і заперечних реченнях:

There aren´t many apples on the plate. (На тарілці небагато яблук.), How many apples are there on the plate? (Скільки яблук на тарілці?)

Much — вживається вживається із необчислювальними іменниками в питальних і заперечних реченнях:

There isn´t much snow in the street. (На вулиці небагато снігу.), How much snow is there in the street? (Скільки снігу на вулиці?)

В стверджувальних реченнях many та much вживаються тільки тоді, коли вони виступають означенням до підмета або виконують функцію підмета в реченні, або означаються словами Very, too, so, as, how, rather:

I spent too much time on this work. (Я втратив забагато часу на цю роботу.) Many students are interested in sports. (Багато студентів цікавляться спортом.)

В стверджувальних реченнях замість much вживається a lot (of), lots (of), plenty (of), a good deal (of), a great deal (of):

She has plenty of time now. (В неї зараз є дуже багато часу.)

а замість many, — a lot (of), lots (of), plenty (of), a good many, a great many:

There are a lot of people in the street. (На вулиці є дуже багато людей.)

Little (мало) — вживається перед необчислювальними іменниками, а few (мало) — перед обчислювальними, як займенники-прикметники в усіх типах речень. Але в стверджувальних реченннях вони можуть часто замінюватись на not much або not many (якщо нема very, too, so, as, how, rather):

I have very little time to think over.

(В мене дуже мало часу, щоб це обміркувати.)

He has few English books.

(В нього мало англійських книжок.)

I haven´t got much time.

(В мене мало часу.)

A little (небагато), a few (декілька) — вживається в усіх типах речень:

Give me a little milk, please. (Дай мені трохи молока, будь ласка.) She´ll return in a few weeks. (Вона повернеться через декілька тижднів.) ♦ little та few вживаються в значенні — мало, дуже мало, майже нема; а a little, a few означають невелику кількість, деяку, хоч і невелику кількість:

I´ve got little time. (В мене мало (недостатньо) часу.) I´ve got a little time. (В мене є трохи часу.)


загрузка...