Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 3.1. Indefinite Tenses (Неозначені часи). § 3.1.1. Present Indefinite Tense (Теперішній неозначений час)


Неозначені часи вживаються для вираження дії, що відбувається в теперішньому, минулому або майбутньому часах. Неозначеними вони називаються тому, що виражають дію, яка відбувається без зазначення певного часу, або час дається приблизний (вчора, сьогодні, вранці, завтра тощо).

Неозначені часи тільки називають дію, не вказуючи на її характер, тривалість чи завершеність.

Утворюється з першої форми значущого дієслова (інфінітив значущого дієслова без частки to) — Vi: work, write.

Вживається для вираження: 1) звичайної або постійної дії:

I work in a bank. (Я працюю в банку.)

одноразової або повторювальної дії з прислівниками частотності: always (завжди), usually (звичайно), often (часто), seldom (рідко), ever (коли-небудь), someitmes (інколи), regularly (регулярно), occasionally (час від часу), never (ніколи):

Ann often drinks coffee. (Ганна часто п´є каву.)

фактів, що відбуваються незалежно від волі людини (природні явища):

The earth goes round the sun. (Земля обертається навколо Сонця.)

Особливості вживання:

якщо підмет речення виражений 3 особою однини (he, she, it), то до значущого дієслова (присудка) додається закінчення -s(es):

He likes coffee. (Він любить каву.)

неозначені прислівники часу (seldom, always, often тощо) вживаються перед значущим дієсловом, а якщо це дієслово to be або модальне, то після нього:

I often go for a walk in a fine weather. (Я часто гуляю в гарну погоду.) He is often late. (Він часто запізнюється.)

заперечна форма речення утворюється за допомогою частки not, яка додається до допоміжного дієслова do або does (якщо підмет речення виражений 3 особою однини (he, she, it).

В цьому випадку закінчення -s(es) у значущого дієслова зникає: He does not like coffee. (Він не любить каву.) Скорочена форма заперечення — don´t, doesn´t.

питальна форма речення утворюється за допомогою допоміжного дієслова do /does, що становиться перед підметом на початку речення. Якщо підмет речення виражений 3 особою однини, то закінчення - s(es) у значущого дієслова зникає:

Does he like coffee? (Він любить каву?)

Примітки:

Теперішній неозначений час (The Present Indefinite Tense) також вживається:

замість тривалих часів (Continuous Tenses) з дієсловами, що не мають форми Continuous:

I know the truth now. (Я зараз знаю правду.)

замість неозначеного майбутнього часу (The Future Indefinite Tense):

а) в підрядних реченнях часу та умови після сполучників — when (коли), if (якщо), till /until (до тих пір), after (після), before (перед), as soon as (як тільки):

Wait until I get my coat. (Почекай, поки я одягну пальто.)

б) з дієсловами руху — to go (йти, іхати), to come (приходити), to leave (уходити, залишати), to arrive (прибувати), to return (повертатися), to start (починати), якщо ця дія буде відбуватися за попередньою домовленістю або за розкладом руху транспорту:

The train comes at 10p.m. tomorrow. (Потяг прибуває завтра о 10 вечера.)

Правила правопису закінчення -s(es):

більшість дієслів має закінчення -s(es): reads, works, comes;

кінцева «у» змінюється на &laqu

o;і», якщо перед нею є приголосний:

try — tries, fly — flies;

якщо перед кінцевим «у» є голосний, то зміна не відбувається:

buy — buys, play — plays.


загрузка...