Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 3.1.2. The Past Indefinite Tense (Минулий неозначений час)


Утворюється з другої форми значущого дієслова — VII: worked, wrote.

Вживається для вираження: 1) одноразової або повторювальної дії в минулому:

I wrote a letter yesterday. (Вчора я написала листа.)

послідовних минулих подій, що відбувалися одна за одною:

Ann came into the room. She put off her coat and sat down on the chair.

(Ганна увійшла до кімнати. Вона зняла пальто і сіла на стілець.)

Час минулої дії може бути виражений неозначеними прислівниками часу: yesterday (вчора), the day before yesterday (позавчора), last week (month, year) (минулого тиждня (місяця, року)), the other day (цими днями), in 1975 (в 1975 році) тощо.

замість минулого тривалого часу із дієсловами, що не вживаються у формі Continuous.

I thought over that problem from morning till night yesterday. (Я обмірковувала цю проблему вчора з ранку до ночі.)

Особливості вживання:

заперечна форма речення утворюється за допомогою допоміжного дієслова did для всіх осіб та частки not при слабкому дієслові, причому форма значущого дієслова з другої змінюється на першу:

I did not write a letter yesterday. (Я не написала вчора листа.) Скорочена форма заперечення — didn´t.

Якщо присудок речення виражений сильним дієсловом (to be або модальним), то частка not додається до присудка без допоміжного дієслова: He wasn´t at school last Monday. (Він не був в школі минулого понеділка.)

питальна форма речення утворюється за допомогою допоміжного дієслова did (для всіх осіб), що становиться перед підметом, а значуще дієслово змінює другу форму на першу:

Did you write a letter yesterday? (Ти написала вчора листа?)

прислівники частотності (often, seldom тощо) вживаються перед значущим дієсловом (якщо воно не to be і не модальне):

I often went to the forest last summer. (Я часто ходив у ліс минулого літа.)

Утворення другої форми правильних дієслів (Participle II)

Друга форма правильних дієслів утворюється шляхом додавання закінчення -ed до першої форми дієслова. При цьому відбуваються такі зміни:

якщо дієслово закінчується на «е», то вона пропускається:

work — worked, dance — danced;

кінцева «у» змінюється на «і», якщо перед нею є приголосний:

try — tried,

якщо голосний, то зміни не відбувається: play — played;

кінцевий приголосний подвоюється, якщо перед ним є наголошений короткий голосний:

drop — dropped.

кінцевий «l» подвоюється, якщо йому передує короткий голосний звук, незалежно від наголосу.

Неправильні дієслова утворюють другу форму шляхом зміни основи дієслова і їх треба просто завчити. У словнику відразу ж за дієсловом в інфінітиві в круглих дужках подаються друга та третя форми неправильних дієслів. Наприклад, write (wrote, written).

Або треба звернутися до таблиці неправильних дієслів, де в другій колонці знаходяться дієслова у другій формі.


загрузка...