Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 3.1.3. The Future Indefinite Tense (Майбутній неозначений час)


Утворюється за допомогою допоміжного дієслова will та значущого дієслова у першій формі — will + VI: will work, will write.

В сучасній англійській мові вживається більшим чином скорочена форма від допоміжного дієслова will:

He´ll do this next week. (Він зробить це наступного тиждня.) Вживається для вираження: 1) майбутньої одноразової або повторювальної дії із вказівкою на майбутній час або без неї.

Майбутній час може бути виражений неозначеними прислівниками часу: tomorrow (завтра), next day (week, month, year) (наступного дня (тижня, місяця, року), in May (у травні) тощо. He´ll visit his friend next month. (Він відвідає свого друга наступного місяця.)

коли ми можемо передбачити якісь майбутні події, що є наслідком теперішніх подій:

Look at these dark clouds. It will start rain any moment. (Подивись на ці чорні хмари. Кожної хвилини може початися дощ.)

із такими словами та виразами — probably (вирогідно), I´m sure (я певна), I expect (я сподіваюсь), I think (я думаю):

I think, I´ll stay at home tomorrow. (Я думаю, що я залишусь завтра вдома.)

в пропозиціях та проханнях щось зробити:

Will you close the window, please. (Закрийте, будь-ласка, вікно.)

Особливості:

заперечна форма речення утворюється шляхом додавання частки not до допоміжного дієслова will:

He will not see him tomorrow. (Він не побачить його завтра.) Скорочена форма заперечення — won´t.

питальна форма речення утворюється шляхом інверсії, тобто допоміжне дієслово will становиться перед підметом на початку речення:

Will he see him tomorrow? (Він побачить його завтра?)

Майбутній неозначений час не вживається:

1) в підрядних реченнях часу та умови після сполучників: when (коли), if (якщо), till /until (до тих пір), after (після), before (перед), as soon as (як тільки):

We´ll repair our flat when we return home. (Ми відремонтуємо нашу квартиру, коли ми повернемось додому.) Але в підрядних додаткових реченнях — ні: I don´t know when I will see him. (Я не знаю, коли я його побачу.)

із дієсловами руху за попередньою домовленістю або за розкладом руху транспорту:

The trains comes at 10p.m. tomorrow. (Потяг прибуває завтра о 10 вечора.)

згідно з розкладом (занять):

We have English lesson on Monday. (В понеділок у нас буде англійська мова.)


загрузка...