Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 3.2. Тривалі часи (Continuous tenses). § 3.2.1. The Present Continuous Tense (Теперішній тривалий час)


Тривалі часи виражають дію в процесі, що відбувається в певний період або момент часу в теперішньому минулому та майбутньому часах.

Тривалий час можна уявити собі як фотографію, на якій щось відбувається, із позначенням часу, коли саме вона була зроблена, або як «алібі» якоїсь людини — чим вона займалась саме в вищезазначений час.

Утворюється з допоміжного дієслова to be в теперішньому часі: am, are, is та значущого дієслова у четвертій формі — to be + VIV (Participle I): I am working /writing.

Вживається для вираження: 1) теперішньої тривалої дії, що відбувається в момент мовлення із прислівниками часу — now (зараз), at the moment (зараз), at present (зараз):

I am reading now.

(Я зараз читаю.)

в певний період теперішнього часу, хоч і не обов´язково в період

мовлення:

She is studying at the academy at the moment.

(Вона зараз навчається в академії.)

одночасно з іншою дією, яка відноситься до теперішнього часу:

I am bored when I amn´t working.

(Мені нудно, коли я не працюю.)

в тимчасових ситуаціях:

I´m not working at the moment.

(Я зараз не працюю.)

для вираження запланованої дії в найближчому майбутньому:

I´m flying to Lviv next week. (Квитки вже куплені, час

виїзду визначений)

(Я відлітаю у Львів наступного тижня).

Дієслова, що не вживаються у тривалих часах:

дієслова, що виражають розумову діяльність: to think (думати), to know (знати), to forget (забувати), to remember (пам´ятати), to understand (розуміти), to believe (вірити), to suppose (припускати), to recognize (впізнавати);

дієслова, що виражають відчуття: to see (бачити), to hear (чути), to smell (нюхати), to sound (звучати), to taste (куштувати, відчувати смак);

дієслова, що виражають почуття, бажання, волевиявлення: to like /dislike (подобатися /не подобатись), to love (любити), to hate (ненавидіти), to want (хотіти), to wish (бажати), to desire (бажати), to refuse (відмовлятися), to agree (погоджуватися), to prefer (надавати перевагу), to object (заперечувати);

дієслова, що виражають абстрактні відносини: to consist (складатися), to depend (залежати), to belong (належати), to have (мати), to own (володіти);

дієслово to be (бути).

Примітка: дієслово to have має форму Continuous у висловлюваннях:

to have breackfast /lunch /dinner /supper (снідати, обідати, вечеряти);

to have a rest /a talk /a walk /a look (перепочити, поговорити, прогулятися, подивитися).

Особливості:

заперечна форма речення утворюється за допомогою частки not, яка додається до допоміжного дієслова to be (am, are, is):

He isn´t reading a book now. (Він зараз не читає.) Скорочена форма заперечення — amn´t, isn´t, aren´t.

питальна форма речення утворюється шляхом інверсії, тобто допоміжне дієслово to be становиться на перше місце в реченні перед підметом:

Is he reading a book now? (Він зараз читає книжку?)

Правила утворення четвертої форми дієслів (Participle I)

Четверта форма дієслова утворюється шляхом додавання закінчення -ing до першої форми значу

щого дієслова (інфінітив без частки to): read + ing = reading.

При додаванні закінчення -ing:

кінцева «-е» випускається: give — giving, come — coming;

дієслова die (вмирати), lie (лежати), tie (зав´язувати) змінюються на dying, lying, tying;

кінцева «у» не змінюється перед закінченням -ing: play — playing, carry — carrying;

кінцевий приголосний подвоюється, якщо перед ним є короткий ненаголошений голосний, а перед кінцевим «і» він може бути як наголошений так і ненаголошений: ´stopping, ´running, ´travelling. Але подвоєння не відбувається, якщо:

дієслово закінчується на два приголосних: helping, working;

дієслово закінчується на два голосних та приголосний: waiting;

дієслово закінчується на «у» або «w»: enjoying, snowing;

дієслово має більше ніж один склад і останній є ненаголошеним: ´happening, ´visiting; але:preferring, beginning.


загрузка...