Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 3.2.3. The Future Continuous Tense (Майбутній тривалий час)


Утворюється із допоміжного дієслова to be у майбутньому часі will be та значущого дієслова у четвертій формі — to be + VIV (Participle I): I will be working /writing.

Вживається для вираження:

тривалої дії, що буде відбуватися в певний момент або період часу в майбутньому.

Цей момент буде виражений:

а) прислівниками часу at 5 o´clock (в 5 годин), at noon (у полудень), at midnight (опівночі), at that moment (в цей момент) тощо: I shall be working at 5 o´clock tomorrow. (Я ще буду працювати завтра о 5 годині.) в) іншою дією підрядного речення, часу та умови, в неозначеному

часі:

When he comes home, they will be watching TV. (Коли він повернеться додому, вони будуть дивитися телевізор.)

майбутньої нетривалої дії (замість Future Indefinite), коли мова йде про намір виконати дію або дія буде виконуватися за попередньою домовленістю:

I´m be waiting him at the airport. (Я буду чекати на нього в аеропорту.) Примітка: з прислівниками часу: all day long (протягом всього дня), all day tomorrow (весь день завтра), all the time (увесь час), the whole morning (увесь ранок), from 5 till 7 (з 5 по 7) може вживатися як тривалий майбутній час так і майбутній неозначений час. В залежності від того, на чому наголошує той, той хто говорить: дія буде відбуватися як процес (Future Continuous), але, якщо він лише констатує факт відбування дії, то буде майбутній неозначений час (Future Indefinite):

She will be preparing report all day long. She willprepar report all day long. (Вона буде готувати доповідь цілий день.)

Майбутній тривалий час не вживається:

В підрядних реченнях часу та умови, із сполучниками if (якщо), while (в той час як), when (коли) тощо. В цих випадках замість майбутнього тривалого часу вживається тривалий теперешній час:

I shall be watching TV while you are preparing for

your exam.

(Я буду дивитися телевізор, поки ти будешь готуватися до іспиту.)

Особливості:

Заперечна форма утворюється: за допомогою частки not, яка додається до допоміжного дієслова will:

She will not be preparing report all day long. (Вона не буде готувати доповідь цілий день.) Скорочена форма заперечення — won´t.

Питальна форма утворюється шляхом інверсії, тобто допоміжне дієслово становиться на перше місце в реченні перед підметом:

Will she be preparing report all day long. (Вона буде готувати доповідь цілий день?)


загрузка...