Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 3.4.1. Герундій (The gerund)


Герундій — це неособова форма дієслова, в українській мові такої форми немає. Він має властивості дієслова та іменника і називає дію як процес.

Утворюється шляхом додавання закінчення -ing до першої форми дієслова: read + ing = reading, тобто він співпадає по формі із дієприкметником теперешнього часу Participle I.

На українську мову герундій найчастіше перекладається іменником або інфінітивом.

Вживається після дієслів:

а) to avoid (уникати), cannot help (не можу не (робити чогось), to finish (закінчувати), to give up (переставати щось робити), to go on (продовжувати), to keep on (продовжувати), to leave off (переставати робити щось), to suggest (пропонувати), to like/dislike (подобати- ся/неподобатися)

В українській мові після відповідних дієслів вживається інфінітив: We finished reading. (Ми закінчили читати.)

б) to enjoy (діставати задоволення), to excuse (вибачати), to delay (затримувати, відкладати), to fancy (уявляти), to forgive (вибачати), to mind (заперечувати), to put off (відкладати), to post done (відкладати).

В українській мові після відповідних дієслів вживається іменник або підрядне речення:

Don´t you mind my opening the door? (Ви не заперечуєте, щоб я відкрив двері?)

в) to need (мати потребу), to require (потребувати), to want (хотіти). Після цих дієслів герундій вживається із пасивним значенням.

В українській мові після таких дієслів вживається іменник або інфінітив із словами — треба, потрібно:

The watch wants repairing. (Годинник треба відремонтувати.)

В реченні герундій виконує такі функції: 1) підмета: 444

Reading is useful. (Читання — корисне.)

додатка:

I´m fond of dancing. (Я захоплююсь танцями.)

предикатива:

Her greatest pleasure is reading.

(Її найбільше задоволення — це читання.)

означення:

She had a chance of (having) a car. (В неї була можливість мати машину.)

обставини:

I spend my day in reading. (Я провів день у читанні.)


загрузка...